Aksjonerte utenfor Oslo Høyres årsmøte

23.01.2015 av Natur og Ungdom

Fredag ettermiddag aksjonerte Oslo Natur og Ungdom utenfor Høyres hus før Oslo Høyres årsmøte begynte. – Vi håper Oslo Høyre går inn for bilfritt sentrum innenfor Ring 1 og at de vil ta i bruk bomringen som et virkemiddel for å få ned utslippene, sier Isa Shillington, leder av Oslo Natur og Ungdom.

Denne helgen har Oslo Høyre årsmøte, og det er fremmet flere gode miljøforslag til kommunevalgprogrammet. Oslo Natur og Ungdom aksjonerte utenfor årsmøtet og delte ut blå kjærligheter på pinne til delegatene og oppfordret om å stemme for køprising og bilfritt sentrum. Et mindretall i programkomiteen har gått inn for «å opprette flere bilfrie områder innenfor ring 1», og det har kommet inn flere forslag om å ta i bruk bomringen for å redusere biltrafikken og kutte utslippene.

Det blir stadig mer press på sentrumsgatene, og det er helt nødvendig at vi prioriterer kollektivtrafikk, gående og syklende i sentrum. Vi tror også flere bilfrie områder i sentrum vil gjøre sentrum hyggeligere, siden det vil bli mindre støy og luftforurensning, samt mer plass til gatekafeer og –utsalg. Dersom Oslo Høyre skal ha en troverdig miljøprofil i kommunevalget må de prioritere kollektivtrafikk, syklende og gående over privatbilismen, sier Shillington.