Årsmøte i Oslo Natur og Ungdom

27.09.2017 av Sandra Butoyi

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Oslo

Årsmøte i Oslo Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Oslo Natur og Ungdom, som avholdes i Oslo 21 November. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. Nøyaktig sted og tidspunkt for årsmøtet kommer i en senere innkalling.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2017
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for 2018
  4. Budsjett for 2018
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2018
  7. Eventuelt

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 14.november. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på https://gammel.nu.no/aarsmoter/ senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forslag kan leveres til regionsekretær Lasse Eriksen Bjørn på epost lasseb@nu.no

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Gina Gylver på telefon 98153011 eller e-post oslo@nu.no. Vi håper å se deg der!

Oslo Natur og Ungdom har også andre spennende aktiviteter på programmet i høst.

Det blir arrangert aktivistkurs helgen 1-3 Desember, og fylkeslaget skal ha arrangementer under klimasøksmålet og jubileet til Natur og Ungdom 18. November.

Mange hilsener fra

Styret i Oslo Natur og Ungdom

Gina Gylver leder
Anna Øverbye, nestleder
Erlend Hovedhaugen nestleder
Elina Panea Berg, fylkesstyrerepresentant
Hilja Løvik, fylkesstyrerepresentant
Veronica Corsepius Melen, Vararepresentant
Selma Kolberg Johansson , Vararepresentant