Årsmøte i Oslo Natur og Ungdom

26.09.2018 av Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Oslo Natur og Ungdom, som avholdes i Oslo 17. oktober.

På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til
neste år. Møtet blir på Oslo Natur og Ungdom sitt kontor, Torggata 34, kl. 17.00-20.00. Det
vil være både faglig og sosialt opplegg rundt møtet, og det vil bli servert mat.

 

Saksliste for møtet:

1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2018
2. Regnskap for 2017
3. Strategien for 2019
4. Budsjett for 2019
5. Vedtekter for fylkeslaget
6. Valg for 2019
7. Eventuelt

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant,
slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i
Natur og Ungdom foregående eller inneværende år, har stemmerett på møtet. Forslag til
strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styret, vil bli
lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene og forslag til nye saker er onsdag
10. oktober.

Forslag kan leveres til regionssekretær Johanne Frost Klepp på epost, johannek@nu.no.
Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Nils Nerhus Rørstad
telefon 94195930 eller e-post oslo@nu.no. Vi håper å se deg der!

PS: Vedtektene kan lastes ned i fanen på siden –>

Mange hilsener fra
Styret i Oslo Natur og Ungdom
Nils Nerhus Rørstad, leder
Hannah Berner, nestleder
Sofus Sverressønn Finne, nestleder
Hanna S. F. Lein-Mathisen, styremedlem
Hedda Smidesang, styremedlem
Eira Haugbro, varamedlem