Innstilling til fylkesstyret 2020

09.10.2019 av Sandra Butoyi

Lørdag 12. oktober er det årsmøte i Oslo Natur og Ungdom, og fylkesstyre, samt valgkomite, for 2020 skal velges.

Valgkomiteen har i 2019 bestått av regionsekretær (Esten Segbø), aktivitetskoordinator (Johanne Frost Klepp) og ansvarssentralist (Einar Sletten). Innstillingen er enstemmig.

Valgkomiteen innstiller på følgende til å sitte i fylkesstyret for Oslo Natur og Ungdom i 2020:

Fylkesleder og LS-representant – Joni Lundevall

Joni er 14 år og går i tiende klasse på Groruddalen skole. Hun ble aktiv i Oslo Øst NU etter et åpent møte med Oslo NU september 2017, der hun bl.a. har sittet som styremedlem og nestleder i lokallaget. Hun har sittet som fylkesstyremedlem siden landsmøtet 2019 og ble valgt som 2. nestleder ved det ekstraordinære årsmøtet i juni i år. 
Noen av de sakene Joni brenner mest for er hindring av oljeboring i Arktis, nei til tredje rullebane og nei til gruvedumping i norske fjorder. 

1.nestleder og 1. vara til LS – Henriette Botterli Udnæs

Henriette er 15 år og går i tiende klasse på Marienlyst skole. Hun har vært aktiv i Oslo Vest NU siden skolestart 2018 og ble valgt inn i fylkesstyret før sommeren. Hjertesaken hennes er kampen mot en tredje rullebane på Gardermoen. 

2. nestleder og 2. vara til LS – Karsten Rogstad

Karsten er 17 år og går i andre klasse på Elvebakken VGS. Han har vært aktiv i NU i ett år og har siden i vår sittet som lokallagsleder for Oslo Sentrum NU. Hans hjertesaker er kollektivtransport og å spre engasjement i miljø- og klimakampen.

Styremedlem – Ada Foss Osmundsvåg

Ada er 15 år og har vært aktiv i NU siden sommerferien, men har på den korte tiden rukket å bl.a. bli en storverver. De miljøsakene som engasjerer henne mest er forbruk, kildesortering og kollektivtransport. 

Styremedlem – Vegar Straume

Vegar er 18 år og har vært aktiv i Oslo Sentrum NU siden mai 2019. Miljøsakene som engasjerer ham mest er norsk oljeutvinning, grønnere samferdsel, vern av natur og sårbare dyre- og plantearter. 

1.varamedlem – Laurits Husby

Laurits er 16 år og går på Ullern VGS. Han har vært medlem av NU siden starten av 2018, og siden sommeren i fjor har han sittet som lokallagsleder for Oslo Vest NU. Laurits sin hjertesak er stansing av klimaendringene. 

2. varamedlem – Synne Larsen

Synne er 16 år og har vært med i Natur og Ungdom i litt mer enn 2 år. Forrige skoleår var hun lokallagsleder for Oslo Sentrum NU og ble før sommeren valgt inn i fylkesstyret. Sakene hun brenner ekstra for er klimasøksmålet, fjord, kollektivtransport og nei til tredje rullebane. 

Valgkomite for 2020

Valgkomiteen innstiller på at valgkomiteen 2020 skal bestå av følgende:

  • Regionsekretær
  • Aktivitetskoordinator
  • Ansvarssentralist