Stavanger har Nordens tredje verste køer

11.06.2014 av Sandra Butoyi

Stavanger er den tredje mest køplagede byen i Norden. Rogaland Natur og Ungdom mener køprising må på plass for å løse køproblemene og slippe bussen frem!

Teknisk Ukeblad kan tirsdag 10. juni melde om at Oslo, Stavanger og Trondheim er blant de fem mest kø-plagede byene i Norden. I gjennomsnitt taper bilister i disse byene mellom 22 og 24 % av tida til å stå i kø, og i rushtrafikken er det enda verre. Tall fra NAF viser at køene i de norske storbyene Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen koster samfunnet 2,5 millioner kroner hvert minutt. Leder i Rogaland Natur og Ungdom, Natalia F.B. Tyse, håper politikerne i Stavanger ikke tar lett på denne tredjeplassen, og at de må legge til rette for saftige virkemidler i behandlinga av Bypakke Nord-Jæren til høsten:

I Stavanger er 32 minutter av en times biltur forsinkelse. Det tjener verken næringslivet, veiene eller miljøet på. Vi ser i dag at stadig flere får pustevansker, og i tillegg stiger klimagassutslippene fra transportsektoren. Denne utviklinga må snus, og det må brukes restriktive tiltak på privatbilisme og mer midler på kollektivtransport for å gjøre Stavanger om til den grønne oasen vi vil byen skal være.

Bypakke Nord-Jæren legger føringene for transportutviklinga i Stavanger de neste tjue åra. I forslaget fra samferdselssjef Gottfried Heinzerling er køprising foreslått som et virkemiddel for å spre trafikken utover døgnet og dermed lette vegkapasiteten i rushtida, samt dytte bilistene i retning sykkel og kollektivtransport. Tyse mener ei slik ordning er noe av det smarteste politikerne på Nord-Jæren kan gjøre, og at det er helt nødvendig for å redusere biltrafikken og øke kollektivandelen.

Erfaringa fra andre storbyer er ganske klar, man trenger både restriktive tiltak og bedre kollektivtilbud, det nytter ikke å bare gjøre det ene. Køprising reduserte biltrafikken i rushtida i Stockholm med 22 % da ordninga ble innført der. Bylufta ble bedre, og ulykkene færre. Køprising vil utvilsomt ha en positiv effekt også i Stavanger, og vil fjerne de massive kostnadene køene påfører samfunnet hvert år, avslutter Tyse.

For ytterligere kommentarer eller spørsmål, kontakt leder i Rogaland Natur og Ungdom, Natalia F.B. Tyse på 41237717.