Ålgårdbanen må gjenåpnes!

25.11.2014 av Sandra Butoyi

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte i Oslo 23. november, krever at Ålgårdbanen blir gjenåpnet. Et nytt togtilbud på strekningen Ålgård-Sandnes vil muliggjøre et sårt etterlengt kollektivløft regionen trenger, av hensyn både til miljø og samfunnsøkonomi.

Ålgård er i stadig vekst, og Gjesdal har som andre kommuner på Jæren mange pendlere mot Stavanger og  Forus. Pendlerne skaper store køer gjennom Sandnes, da det blir en flaskehals for all trafikk fra Ålgård, Klepp og Bryne. Det skaper ikke bare problemer for bilister, men danner i tillegg køproblemer for skoleelever og andre reisende i retning Sandnes. Avstanden mellom Ålgård og Sandnes sentrum er bare 10 kilometer. På tross av dette kan køene gjøre at kollektivreisende bruker over en time på denne strekningen i dag. 65 % av pendlerne fra Ålgård og Figgjo går i dag inn mot Sandnes. På samme strekning ligger den nedlagte Ålgårdbanen som en gavepakke for å ta disse reisene.

Persontrafikken på Ålgårdbanen ble innstilt i 1955, men traseen eksisterer ennå og brukes i dag til lite annet enn dresinturer for turister. Det er likevel fullt mulig å gjenåpne strekningen med en anslått prislapp på 582 millioner kroner. Med Ålgårdbanen antas det å være et potensiale på minimum 600 000 personreiser i året, noe som vil flytte rundt 1500 biler fra E39 retning Stavanger hver dag. Toget vil bruke 10-12 minutter inn til Sandnes. Dette er bemerkelsesverdig raskere enn med bil og ikke minst raskere enn dagens kollektivtilbud.

I tillegg til daglige pendlere har Gjesdal kommune andre attraksjoner som årlig fører til svært mange reiser, som fornøyelsesparken Kongeparken. I tillegg etablerte nylig kjøpesenteret Norwegian Outlet seg på Ålgård. Framover vil det bli mer transport til og fra Ålgård, og det vil derfor være god arealplanlegging å gjenåpne Ålgårdbanen nå.

Kostnadsmessig har Ålgårdbanen mange fordeler. En prislapp på 582 millioner kroner er mye for pengene når man tar i betraktning at banen vil kunne benytte seg av togsett på strekningen Stavanger-Sandnes som allerede eksisterer. Blant togprosjektene i Norge er Ålgårdbanen kanskje det som vil gi mest kapasitet per investerte krone, og det i en region med økende biltrafikk som i tillegg taper store summer på lange køer.

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte i Oslo 22.-23. november 2014, krever at Ålgårdbanen gjenåpnes. Vi trenger et togtilbud som kan redusere lokale og globale miljøbelastninger fra dagens biltrafikk. Vi trenger et togtilbud for framtida!