Fylkesleiar i Rogaland NU, Gaute Eiterjord overrekk underskriftane til fylkesordførar Janne Johnsen (H). Foto: Jonas Harr Friestad/Stavanger Aftenblad

Kom på årsmøte i Rogaland Natur og Ungdom 20. oktober!

02.10.2015 av Natur og Ungdom

Tirsdag 20. oktober kl. 16.30 arrangerer Rogaland Natur og Ungdom årsmøte. Da møtes vi i Stavanger for å diskutere strategi for 2016, velge et nytt fylkesstyre og mye mer!

Du innkalles herved til årsmøtet i Rogaland Natur og Ungdom, som avholdes i Stavanger 20. oktober kl. 16.30. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. På starten av møtet skal vi ut i Stavanger for å verve nye medlemmer, da det er verveuke i uke 43. I tillegg skal vi spise god middag.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2015
  2. Regnskap for 2014
  3. Strategien for 2016
  4. Budsjett for 2016
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2016
  7. Eventuelt

 

Årsmøtet finner sted kl. 16.30 i Sandvigå 24 ved Stavanger Katedralskole avdeling Bjergsted, forbi Stavanger Konserthus. Hvis du er usikker på veien er det bare å ta kontakt med fylkesleder Liv Marta Mikkelsen på tlf. 412 51 097.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet fire uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er tirsdag 13. oktober. De sendes til rogaland@nu.no. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/rogaland senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Liv Marta Mikkelsen, på telefon 412 51 097 eller e-post livamigo@gmail.com. Vi håper å se deg der!

På årsmøtet vil det også orienteres om hva aktiviteter som planlegges rundt i fylket.

 

Beste hilsener fra,

Styret i Rogaland Natur og Ungdom

Liv Marta Gonzalez Mikkelsen, leder

Frida Sol Svendsen, nestleder

Quynh Jennyfer Lam, nestleder

Henrik Olsen Eide, fylkesstyrerepresentant

Vegard Fuglseth, fylkesstyrerepresentant

Arin Nøst, vara

Oda Stapnes Nordnes, vara