Bli med i internasjonal miljøbevegelse!

03.02.2015 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdoms europeiske nettverk YFOEE søker aktivister til arbeidsgruppene sine. De er organisert etter felt, og i dag har man: kommunikasjon, klimarettferdighet og mat og jordbruk. Ta kontakt om du er interessert!

 

Gruppene har egne epostlister og organiserer seg gjennom jevnlige skypemøter. I tillegg prøver man å ha et fysisk møte hvert år. Man prøver også å sende folk fra gruppene på nettverksmøtet og den europeiske sommerleiren. Under finner du en oversikt over hva de ulike gruppene jobber med.

Kommunikasjonsgruppen jobber med sosiale medier, nettsidene og nyhetsbrevet. De samarbeider mye med de andre gruppene for å spre de ulike budskapene på en best mulig måte.

Gruppen for mat og jordbruk har en kampanje hvor de sprer en vegankokebok. I kokeboken har de samlet oppskrifter fra hele europa.

Arbeidsgruppen for klimarettferdighet følger de internasjonale klimaforhandlingene i FN. I år kommer de til å jobbe mest med klimatoppmøtet i Paris.

Alle gruppene er veldig åpne for innspill og de aktive i gruppene definerer selv arbeidet man bidrar til. Det er en fordel å være motivert og selvdreven fordi man jobber selvstendig mellom møtene. Er du interessert eller har spørsmål kan du sende en mail til olava@nu.no