Ønsker å starte studentlag i Bodø

19.08.2015 av Sandra Butoyi

Tirsdag 14.04.15 inviterte Natur og ungdom til temakveld i Christian Fredriksen auditorium. Her dukket engasjerte studenter opp for å høre Gaute Wahls foredrag om samfunnsspørsmål rundt verdiskaping i Nord-Norge. Kvelden ble avsluttet med informasjon rundt det nye studentlaget i tillegg til en debatt rundt ulike miljøspørsmål i Nord-Norge.

«Framtid i Nord»

Gaute Wahl jobber som rådgiver i firmaet SALT. Dette er en privat kunnskapsbedrift som jobber med temaer rundt hav og kyst, miljøvern, forskning og formidling.

Han ble invitert av Natur og ungdom for å fortelle om et prosjekt han har jobbet med. Dette prosjektet har han kalt «Framtid i nord».

-Framtid i Nord består av 14 ulike delrapporter som beviser alle mulige aspekter i Nord-Norge. Kort fortalt hvordan framtiden kan bli, hvilke muligheter vi har om økonomisk verdiskaping, konsekvenser for lokalsamfunn, ulike satsingsområder i nord, perspektiv på miljøet og hvilken betydning miljøet har for dem som bor i nord. Det er to helt ulike tilnærminger på hvordan det store bildet vil se ut. Det ene er en økonomisk modell mens det andre er en senarioprosess. I dette prosjektet forklarer jeg rett og slett hvordan Nord-Norge kan se ut i 2030. Dette forteller Wahl.

Han er positivt overrasket over at så mange studenter møtte opp for å høre ham fortelle om prosjektet.

-Det er viktig at kunnskapen blir formidlet til alle interesserte. Det er et avgjørende steg i prosessen. Det er dagens unge som skal være på topp i 2030, avslutter Gaute Wahl.

Nytt studentlag

Natur og ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. De jobber for en rettferdig løsning på klimaproblemet og for å stanse tapet av verdifull natur. Nå ønsker de å starte en egen ungdomsgruppe i Bodø.

-Bodø er et høyaktuelt område for å starte et studentlag. Byen er midt i smørøyet for de store spørsmålene rundt nordområdene som i dag er mye diskutert. Dette sier Anna B. Olerud som sitter i sentralstyret i Natur og ungdom.

Hun forteller videre at studentlaget kan starte allerede nå. De ønsker å finne studenter som er interessert i miljøspørsmål som angår Nordområdene.

-Fordelene med et studentlag er at man kan jobbe for saker som angår Universitetet i Nordland. Man kan jobbe med store miljøspørsmål som for eksempel avtalen mellom UIN og oljeselskapet Total. Man kan også jobbe lokalt med spørsmål som er viktig for Bodø og Nordland, enten det er oljeboring eller fornybar energi. Man får den tyngden og forankringen man trenger for å få gjennomslag og ikke minst skape en fornybar framtid her i nord. Som medlem av et slikt studentlag møter man miljøengasjerte folk fra hele landet, man lærer mye om politikk og naturvern og ikke minst å samarbeide med andre i en organisasjon, avslutter Anna B. Olerud.