Klimaseminar for studenter 2021

24.06.2021 av Jannicke Totland

Havet dekker 70 prosent av overflaten på jorden og rommer 95 prosent av leveområdene på planeten vår. Det gir oss oksygen, mye av ferskvannet vi drikker, medisiner og maten vi spiser. Klimaendringer, overfiske og forurensning truer livet i havet - og oss. Det må vi gjøre noe med.

 

MELD DEG PÅ /// REGISTER HERE!

Tema for årets seminar er Hvordan sikrer vi havets fremtid?, med et spennende program både faglig og sosialt! Her får vi tid til å bli godt kjent og jobbe aktivt med fagstoffet.

Seminaret er gratis og åpent for alle studenter. På grunn av smittevern har vi bare plass til 100 fysiske deltakere, men deler av seminaret vil også tilbys digitalt. Meld deg på her. Endelig program kommer før seminaret.

Er du ennå ikke medlem av Naturvernforbundet eller Natur og Ungdom? Meld deg inn i Naturvernforbundet hvis du er over 25 eller i Natur og Ungdom hvis du er under 25!

Servering: Det serveres gratis lunsj på seminaret lørdag og søndag. Det er også gratis middag som avslutning på dagen lørdag. Her er det begrenset med plasser.

Reise: Det oppfordres å reise så miljøvennlig som mulig. Medlemmer i studentlag i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet kan få reisen dekket av sitt studentlag. Studentmedlemmer i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet som ikke har et eget studentlag kan søke om å få dekket reise. Ta kontakt med Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet.

Overnatting: Vi oppfordrer alle deltakere til å ordne overnatting selv, men vi kan også bidra med å finne en løsning og vil dekke overnatting for så mange som mulig (førstemann til mølla!). Trenger du overnatting? Eller bor du i Trondheim og har plass til at en eller flere deltakere kan overnatte hos deg? Fyll inn påmeldingsskjemaet og vi vil komme tilbake med mer informasjon!

Har du spørsmål når det gjelder seminaret? Ta kontakt med vår studentsekretær Jannicke Totland på jannicket@nu.no / 95009792.

Finn DIN nærmeste studentgruppe på nu.no/student!

Klimaseminaret 2021. Foto: Simon Balsnes

///ENGLISH///

Oceans cover 70 percent of the Earth’s surface and contain 95 of the biosphere. They give us oxygen, much of the fresh water we drink, medicines, and food. Climate change, overfishing and pollution threaten marine life – and us. We have to do something about it.

The theme for this year’s seminar is How do we secure the future of the oceans? with an exciting program both politically and socially, where you’ll have time to get to know each other as well as work actively on the issues covered!

The seminar is free and open to all students. All presenters will present in English. Any questions or comments in Norwegian will be translated to the best of our ability. Due to corona restrictions, we only have room for 100 physical participants, but parts of the seminar will also be made available digitally. Sign up here. The final program will be made available before the seminar.

Not yet a member of Friends of the Earth or Young Friends of the Earth Norway? Join Friends of the Earth (Naturvernforbundet) if you are over 25 or Young Friends of the Earth (Natur og Ungdom) if you are under 25!

Food: There will be free lunches on Saturday and Sunday, and dinner on Saturday (limited spaces).

Travel: Members in student groups can cover their travel expenses through their student group. Student members who aren’t linked to a particular student group can apply for travel expenses. Contact Aled Dilwyn Fisher at Friends of the Earth.

Accommodation: Accommodation will be offered to as many participants who cannot secure their own accommodation in Trondheim as possible (first come, first serve) for Friday and Saturday night. If you live in Trondheim and can provide others accommodation, please indicate this on the registration form. Contact Aled Dilwyn Fisher at Friends of the Earth if you have any issues regarding finding accommodation on Friday or Saturday.

If you have any questions, contact our student secretary Jannicke Totland on jannicket@nu.no / 95009792.

Find YOUR nearest student group at nu.no/student!

 

Klimaseminaret 2021. Foto: Jannicke Totland