Erle holder Appell
Fylkesstyremedlem Erle Bårdsdatter Sæther i Troms NU holder appell

Hilste Troms Venstre

11.02.2013 av Natur og Ungdom

Denne helgen hadde Troms Venstre fylkesårsmøte, hvor de blant annet diskuterte spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Lørdag hilste fylkesstyremedlem i Troms Natur og Ungdom, Erle Bårdsdatter Sæther, årsmøtet.

Debatten om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast i mediene den siste tiden. Venstre er et av partiene som sier klart og tydelig nei til å åpne disse sårbare havområdene som oljeboring. Da Troms Venstre hadde årsmøte denne helgen, var Erle Bårdsdatter Sæther en av gjestene som holdt hilsningstale. Budskapet fra Sæther var tydelig, hun ønsker å snu utviklingen fra det fossile til det fornybare

11. Mars 2011 bestemte Regjeringa at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skulle fortsette å være fri for oljeboring. Men vi visste at kampen atter en gang skulle kjempes, ved Stortingsvalget i år. Og nå er vi her, i valgåret og vi krever at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja forblir oljefrie.

Valget om det fornybare Norge handler om å gå fra å være et land som er basert på olje til å satse på fornybare næringer. Det blir ofte nevnt at det er for de unges fremtid at man vil åpne for oljeboring. At det er for at oss ungdom skal ha det godt og bli i nord at de ønsker å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Men det jeg som ungdom vil, er å kunne flytte hjem igjen til et Nord-Norge drevet på fornybart vis. Det er da Nord-Norge har mest verdi for meg.

Sæther trakk også frem viktigheten av at årets Stortingsvalg blir et miljøvalg.

Jeg står her i dag med ett budskap: Sammen må vi få til et miljøvalg i 2013. Norge trenger et valg der miljø og klima blir den viktigste valgsaken. Vi trenger et miljøvalg som krever at framtida skal være fornybar og at naturen vår blir tatt vare på.

For meg og for Natur og Ungdom er navnet på hvem som blir statsminister irrelevant. Men det vi synes er veldig relevant er hva den nye statsministeren og regjeringa gjør på miljø og klima. La miljøpolitikk og gjennomføringen av den være det som vekter tyngst i debattene her på årsmøtet og når dere kommer til partiets landsmøte.

Etter hilsningstalen høstet Erle stor applaus fra salen, og delegatene vedtok senere på samme møte at de ønsker et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.