Styret i Troms NU 2014-15
Nytt fylkesstyre: Fra venstre: Leder Bendik Hugstmyr Woie, 2. nestleder Therese Hugstmyr Woie og 2. nestleder Therese Idström.

Nytt styre i Troms

06.06.2014 av Natur og Ungdom

På fylkesårsmøtet i Tromsø 5. November ble det valgt nytt styre i Troms. Det nye styret tar over for det gamle umiddelbart.

Det nye styret består av leder Bendik Hugstmyr Woie, 1. nestleder Therese Idström og 2. nestleder Therese Hugstmyr Woie.

De to satsningssakene for det nye fylkesstyret er å bedre kollektivtilbudet og å begrense biltrafikken i Troms, og å jobbe mot gruvedumpinga i Repparfjorden i Finnmark.

Jeg tror vi kommer til å ha mye å ta fatt i det neste året. I 2015 er det kommune- og fylkestingsvalg. Fram mot det er det viktig å få utslippskutt i transportsektoren opp på dagsorden. Dagens fylkesråd har gjort en rekke feiltrinn, både med bussene og med hurtigbåtene. Vi er avhengig av et godt kollektivtilbud om vi skal få ned utslippene. Bykommunene i fylket, spesielt Tromsø, er blant verstingene når det gjelder å regulere biltrafikk. Det må bli en viktig del av valgkampen, hvordan vi skal ta vår del av ansvaret for å kutte utslipp globalt, sier den nyvalgte fylkeslederen.