Bendik i harnisk
I harnisk: Troms NU, ved leder Bendik Hugstmyr Woie, raser mot forslaget fra Troms Fylkestrafikk

I harnisk over rutekutt

14.10.2014 av Natur og Ungdom

14. oktober kom det frem at Troms Fylkestrafikk (TFT) ønsker å kutte i store deler av kollektivtilbudet. Troms Natur og Ungdom raser mot forslaget

– Det virker ikke som fylkeskommunen har skjønt at deres oppgave er å gi et best mulig rutetilbud til alle i Troms. Nå er det på tide at politikerne tar ansvar. Natur og Ungdom er virkelig i harnisk, med kutt i rutetilbud vil vi aldri nå klimamålene våre, sier Bendik Hugstmyr Woie, leder i Troms Natur og Ungdom.

Fnyser av fylkesrådens utspill

Troms Natur og Ungdom mener politikerne ikke tar ansvar, og fnyser av fylkesråd for samferdels Ivar Prestbakmos respons på TFTs forslag

– Fylkesråd Prestbakmo legger alt ansvar over på selskapet, men dette er hovedsakelig politikerne sin skyld. Jeg sier ikke at selskapet må legges ned, men det er fylkeskommunen som har ansvar for dette. Prestbakmo ser ikke ut til å evne å se at det er fylkeskommunen som er øverste ansvarlig. Om politikerne fraskriver seg ansvaret, er det en bedre ide å ta ansvaret tilbake til fylkeskommunen, sier Hugstmyr Woie

Foreslår restriktive tiltak

Troms Natur og Ungdom mener også kommunen kan tjene inn deler av pengene de bruker på kollektivtrafikk på restriktive tiltak mot biltrafikken, istedenfor å øke bilettprisene og kutte ruter

– Vi i Natur og Ungdom mener at istedenfor å spare penger ved å legge ned ruter, bør man heller satse på kollektivt, og komme med restriktive tiltak for biltrafikk i byene. Rushtidsavgift inn til sentrum, eller økt drivstoffavgift, er gode ideer for miljøet, men gir også penger i kassa til fylkeskommunen. De kan de bruke på en fortsatt opprustning av kollektivnettet. Klimaforliket som alle partiene nå står bak, sier at all økning i trafikk skal tas med kollektivt eller gange og sykkel. Da kan ikke vi drive å kutte i rutene, avslutter fylkeslederen.

For mer informasjon: Kontakt leder i Troms NU, Bendik Hugstmyr Woie, på tlf. 41763508 eller troms@nu.no