Troms leder holder appell
Bendik Hugstmyr Woie holdt appell

Sammen for en fiskeripolitikk for miljøet og kystsamfunnene

18.01.2015 av Natur og Ungdom

- Vi ønsker oss et miljøvennlig fiske som skaper arbeid langs hele kysten! Les appellen som fylkesleder i Troms NU, Bendik Hugstmyr Woie, holdt for 200 frammøtte i Tromsø 17. januar

17. januar deltok nærmere 200 personer på en demonstrasjon mot foreslåtte endringer i fiskeripolitikken. Natur og Ungdom var blant dem som arrangerte demonstrasjonen og holdt appell:

Den norske fiskeflåtens klimagassutslipp har økt jevnt de siste tjue årene og står i dag for om lag 2,5% av de norske utslippene. Dette henger nøye sammen med resten av utviklinga vi har sett i norsk fiskeri, for det er åpenbart at noen typer fiske er mer miljøvennlige enn andre.

Kystfiskeflåten representerer en bærekraftig måte å forvalte de norske fiskeriressursene på. En sjark eller linebåt bruker mindre energi enn store trålere på å fange den samme mengden fisk. Å la fisken selv svømme inn til kysten, og tilrettelegge for fiske uten lang transport og tråling langs havbunnen, er mindre drivstoffkrevende og fører til lavere klimagassutslipp. Det er miljøvennlig å legge til rette for levering av fersk fisk til landanleggene langs kysten.

Viktigheta av å bevare levende fiskevær rundt om langs hele kysten er utrolig. Derfor er det alvorlig at dagens politikk legger opp til noe helt annet.

Avviklinga av leveringsplikta må legges på is, struktureringa som legger opp til større industrielle båter som driver med bunntråling må stoppes. Dagens utvikling er ikke til fordel for folk flest, for fiskerne eller for miljøet, kun de rike rederne. Fiskeripolitikken kan ikke være lagt opp til mest mulig profitt for et fåtall, men til at de lokale ressursene skal høstes på en måte som kommer både lokalbefolkning og fremtidige generasjoner til nytte.

Den norske fiskerinæringa er i dag en viktig, fornybar næring for hele landet, og også internasjonalt. Framover vil den bli enda viktigere, når vi skal klare overgangen til et fornybart samfunn. Vi har et potensiale til stor vekst i fiskerinæringa, men da må det skje på den riktige måten. Næringa må være mest mulig miljøvennlig, og sikre levende kystsamfunn over hele landet.

I dag står miljøbevegelsen sammen med både fiskerne og vanlig folk mot dagens fiskeripolitikk. Sammen skal vi klare kampen for en bedre fiskeripolitikk, som ivaretar både miljøet og kystsamfunnene langs hele landet.

Takk!