Styret Harstad NU
Nyvalgt styre i Harstad: Fra venstre: Solveig Marie Karlsen (styremedlem), Malin Olsen (styremedlem) og Emma Skau (leder)

Vellykket årsmøte i Harstad Natur og Ungdom

21.01.2015 av Natur og Ungdom

Søndag 18. januar ble det avholdt årsmøte i Harstad NU. Lokallaget fikk valgt et nytt styre som ser fram til året som kommer. De fikk også vedtatt en god strategi med mange planer for året som kommer.

Søndag 18. januar ble det avholdt årsmøte i Harstad NU. Lokallaget fikk valgt et nytt styre som ser fram til året som kommer. De fikk også vedtatt en god strategi med mange planer for året som kommer.

I året som kommer er det samferdselssituasjonen som blir å være i fokus for lokallaget. I 2015 skal Harstadpakken som ble vedtatt i 2014 innføres, og lokallaget vil nøye følge opp at busstilbudet får de forbedringene som er lovet, og at tilretteleggingen for gange og sykkel oppgraderes.

«Jeg ser fram til et nytt år med Harstad NU, vi har fått valgt et kjempebra nytt styre og vi har mye viktige saker å jobbe med, blant annet Harstad-pakken som innehold en del gode tiltak for kommunen» sier nyvalgt leder, Emma Skau.

Lokallaget vil også jobbe med å spre informasjon om gruvenæringens planer om å dumpe giftig avfall i flere fjorder, blant annet den nasjonale laksefjorden Repparfjord i Vest-Finnmark. Harstad har også blitt utnevnt til «oljehovedstaden» i Nord av mange, og med et nytt og offensivt styre i Harstad Natur og Ungdom kommer ikke de til å slippe like billig unna som før.

Fylkesstyret i Troms NU besøkte også årsmøtet, og Therese Hugstmyr Woie, nestleder i Troms NU, innledet til diskusjon om dagens Nord-norgespolitikk.

– Vi som bor i Nord-Norge kan jo ikke stå for at vår region kun skal brukes til miljøskadelig gruvedrift og oljeboring. Når verden omstiller seg til en fornybar framtid skal vi her oppe vise vei, sa fylkesnestlederen.

For mer informasjon:

Kontakt Lokallagsleder i Harstad NU, Emma Skau, på  tlf. 90796545 og e-post emmatskau@gmail.com, eller fylkesleder i Troms NU Bendik Hugstmyr Woie på tlf. 41763508 eller e-post Troms@nu.no