Styret i Tromsø NU
Nyvalgt styre: Fra venstre: Vivik Holmbukt, Cornelia Andreassen, Therese Hugstmyr Woie, Lasse Bjørn, Maria Karlsen og Irja Brox Karlstrøm

Klar til kamp for et miljøvennlig Tromsø

21.02.2015 av Natur og Ungdom

Tirsdag 17. februar avholdt Tromsø Natur og Ungdom årsmøte. Lokallaget valgte nytt styre, og vedtok en ny strategi for hva de skal jobbe med i Tromsø framover.

Det nye styret består av leder Therese Hugstmyr Woie, økonomiansvarlig Cornelia Andreassen og styremedlemmer Irja Brox Karlstrøm, Maria Karlsen, Vivik Holmbukt og Lasse Bjørn. Sammen skal de lede Tromsø Natur og Ungdom i å fortsette kampen for et miljøvennlig Tromsø.

Årets hovedsaker for oss blir å få et opprustet kollektivtilbud og å få inn trafikkbegrensende tiltak og å sikre en trygg forvaltning av kysten utenfor Tromsø, blant annet ved å få stilt strenge miljøkrav til oppdrettssatsningen Byrådet nå planlegger. I tillegg vil vi jobbe for å sikre et godt miljøvalg i høst, ved å påvirke partiene foran valget og opplyse folk om hvilke partier som setter forvaltningen av miljøet og klima øverst, sier leder Therese Hugstmyr Woie.

Lokallaget har i året som har gått allerede begynt arbeidet sitt på samferdselsfronten. Foran valget vil de fortsette arbeidet.

– Vi ønsker å møte alle partiene for å diskutere de gode løsningene. I dag velger man alt for ofte å bare bygge mer vei når man ser at det blir mer trafikk. Det er ikke bærekraftig for miljøet. Klimaforliket fra Stortinget sier allerede at all vekst i trafikk i de store byene må tas med gange, sykkel eller kollektivtrafikk, og det må også Tromsø jobbe etter, avslutter lokallagslederen