Gledelig økning i kollektivandelen

04.03.2015 av Natur og Ungdom

- Nyheten om at Tromsø har blitt Norges tredje største by på kollektivtrafikk er veldig gledelig, men dette er ikke tida for å legge seg på latsida. Klimaforliket sier at all vekst i trafikk skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det må vi være med på, sier Therese Hugstmyr Woie, nestleder i Troms Natur og Ungdom

4. mars kom nyheten om at Troms har hatt en økning i kollektivreisende. Troms Natur og Ungdom mener fylkeskommunen fortjener et klapp på skuldra, men at de må fortsette det gode arbeidet.

–  Vi ser at det ikke har vært noen økning i Harstad, og det er problematisk. Hurtigrutetilbudet har til og med gått ned, og vi håper politikerne på fylkestinget vil ta tak i disse problemene også, sier Hugstmyr Woie.
Miljøvernerne utfordrer også både fylkeskommunen og kommunene i Troms til å tørre å gjøre restriktive tiltak også.

– Vi håper like mye som fylkeskommunen at Troms kan få statlige overføringer til kollektivsatsning, men da kan det hende man må ta noen restriktive tiltak.  Køproblematikk og vekst i personbiltrafikk viser at vi enda ikke er i mål. Både pisk og gulrot trengs for å få ned biltrafikken og starte et grønt skifte, avslutter Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom

For mer informasjon, kontakt nestleder i Troms Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, på tlf 90727377 eller therese.woie@gmail.com