Årsmøte i Troms Natur og Ungdom

27.09.2017 av Sandra Butoyi

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Troms

Årsmøte i Troms Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Troms Natur og Ungdom, som avholdes i Tromsø lørdag 28. oktober 2017. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. I tillegg skal vi få noe godt å spise, lære masse nytt og bli godt kjent med de andre medlemmene i fylket. Mer informasjon kommer!

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2017
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for 2018
  4. Budsjett for 2018
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2018
  7. Eventuelt

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 21. oktober. Forslag til nye saker må også sendes innen denne datoen. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på https://gammel.nu.no/aarsmoter/ senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forslag til vedtekter og til nye saker kan sendes til kampanjesekretær Ella Marie Hætta Isaksen på ellai@nu.no

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Emma Skau, på telefon 907 96 545 eller e-post troms@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Troms Natur og Ungdom
Rikke Emilie Larsen, nestleder
Therese Idström, nestleder
Ylva Eline Johansen, styremedlem