Inviterer til fjordtokt for miljøvennlig oppdrett

19.06.2018 av Gina Gylver

Natur og Ungdom mener opprettslaksen må over i lukka anlegg for å bevare rene fjorder, økosystem og fiskeri. Nå inviterer vi til "Fjordtoktet 2018" sammen med Naturvernforbundet i Troms, som skal sette fokus på miljøutfordringene med faglig seminar, protesttog med båter, konsert og paneldebatt.

Helga 17. og 18. august håper vi at fiskere og andre folk fra rundt om i Troms møter opp med båtene sine i et protesttog gjennom Tromsøysundet.

– Vi vil  sette fokus på miljøutfordringene i fjordene og sende et viktig signal til politikerne om at vi krever endring. Oppdrettsnæringa har alt for store miljøkonsekvenser når den produserer i dagens åpne anlegg. Dette går ut over fiskeplassene til lokale kystfiskere, og det truer viktige økosystem i fjordene og bestandene av vill laksefisk. Vi krever lukka anlegg hvor forurensing samles opp, lus ikke spres, og oppdrettslaks ikke kan rømme, sier Martine Myrvang i Tromsø Natur og Ungdom.

Etter protesttoget blir det både musikk, erfaringsutveksling, foredrag og paneldebatt. Et av foredragene holdes av Natur og Ungdom og handler om det nye regelverket som åpner for produksjonsvekst i oppdrettsnæringa blant annet i Troms.

– Vi håper at ungdom i Troms vil møte opp på disse arrangementene for å lære mer om utfordringene, og blir med i diskusjonen om hva som skal til for men mer miljøvennlig oppdrettsnæring som sikrer rene fjorder også i framtiden. Det er viktig at ungdom er med på dette for å vise politikere og næring at vi følger med, sier Myrvang.

 

PROGRAM:

Fredag 17. august
Kl. 15.00: Protesttog i Tromsøysundet med båter fra hele fylket
Kl. 18.00: Konsert og presentasjon av erfaringer fra fiskere     

Lørdag:
Kl. 10.00: Faglig seminar
Kl. 15.00: Paneldebatt med politikere og oppdrettsnæring

 

Relevante nyheter


  • – Altapolitikerne svikter Norges beste lakseelv

    Politikere vil tillate mer fiskeoppdrett i den nasjonale laksefjorden i Alta. Finnmark Natur og Ungdom frykter for villaksen i Altaelva.


  • Rødt lys for oppdrettsvekst

    Natur og Ungdom mener det må gjøres store endringer i det nye regelverket for vekst i oppdrettsnæringa, trafikklyssystemet, før det kan brukes til å tillate produksjonsvekst. Slik det er i dag, strider trafikklyssystemet mot kvalitetsnormen for villaks, i tillegg til at det tar hensyn til alt for få miljøindikatorer.


  • Møtte Per Sandberg med oppskrift på fiskesuppe

    Da fiskeriminister Per Sandberg besøkte Svolvær i dag i anledning VM i Skreifiske, tok han seg tid til å møte Vågan Natur og Ungdom. De ga ham tips til ny oppdrettpolitikk, skrevet som en oppskrift på «Natur og Ungdoms fiskesuppe».