La ulven leve!

11.09.2012 av Natur og Ungdom

I dag har Erik Øien, fylkesleder for Sør-Trøndelag Natur og Ungdom, på trykk et innlegg i avisa Sør-Trøndelag. Her tar han til ordet for at vi også må ha ulv i norsk natur, og tar et oppgjøre med forslaget fra Senterpartiet om å skyte all ulv.

Senterpartiets programkomité, ved nestleder Trygve Slagsvold Vedum, gikk nylig ut i Nationen med et meget spesielt forslag; Sp vil skyte all ulv i Norge. Dette er vel for så vidt ikke spesielt nye takter fra Senterpartiet, men det er spesielt at de går så klart i mot Stortingets rovdyrforlik, samtidig som de sjøl sitter i regjering. Likevel er Senterpartiets argumentasjon enda mer spesiell; Slagsvold Vedum sitt hovedargument er at ulven ikke er norsk, men russisk eller finsk, og at den ikke har noen naturlig plass i norsk fauna.

Om Sp har tenkt å starte grensekontroll for å stanse disse «unaturlige innvandrerne», er uvisst. Jeg går ut i fra at Slagsvold Vedum innser at ulven sjøl ikke biter seg merke i det faktum at den har kryssa ei grense.

Når det gjelder ulvens plass i norsk natur, er den udiskutabel. Ulven hører hjemme i norsk fauna, det er det bred vitenskapelig enighet om. På slutten av 1800-tallet ble ulven bortimot utrydda, og i etterkant av dette har vi importert genmateriale fra Russland og Finland for å tilføre nytt genmateriale til ulvestammen. Slagsvold Vedum har derfor delvis rett når han sier at ulven er russisk eller finsk, men dette har altså en helt logisk og uproblematisk grunn.

Senterungdommens leder, Sandra Borch fra Troms, sier i radiodebatt i Radio Norge at hovedgrunnen til at hun er for utrydding av norsk ulv, er at ulven utgjør en trussel mot flere norske næringer. Jeg lurer på hvilke andre næringer enn landbruket Borch tenker på her?

Uansett er også Borch sitt argument ugyldig. Den største trusselen mot norsk landbruk i dag er ikke ulven, men handlingslammede politikere som ikke tør å ta i et tak for å løfte norsk matproduksjon opp på et akseptabelt nivå. Om norsk landbruk får levelige vilkår, og vi får på plass gode nok erstatningsordninger og forebyggende tiltak, er jeg helt sikker på at truede næringer og truede rovdyr kan eksistere sammen.

Om Sp gjør jobben sin uten å velge lettvinte løsninger som går utover naturmangfoldet, blir altså både norske bønder og miljøvernere glade. Natur og Ungdom sin beskjed til Senterpartiet er klar; heng børsa på veggen, og sats heller på å legge bedre til rette for et bærekraftig norsk landbruk!