Aksjonerte mot veibygging

08.02.2014 av Natur og Ungdom

Lørdags formiddag aksjonerte Sør-Trøndelag Natur og Ungdom mot veibygging i kulturlandskapet ved Fogdegården Borten på Ler.

Unike, idylliske landskap som det ved Fogdegården Borten på Ler, samt matjord, nedprioriteres til fordel for blant annet veibygging i den nye arealplanen til Melhus Kommune.

– En eventuell vei her vil ødelegge den viktigste viltkorridoren på Ler, og være negativt for landbruksdriften, da veien vil beslaglegge dreneringsgrøfter og drikkevannskilde for husdyr på beite, sier Anniken Wullum, fylkesleder i Sør-Trøndelag Natur og Ungdom.

Les mer og se videoreportasje på adressa.no