Sør-Trøndelag på landsmøtet 2016
Sør-Trøndelag på landsmøtet 2016

Årsmøte i Sør-Trøndelag Natur og Ungdom

23.11.2016 av Natur og Ungdom

Det skal avholdes årsmøte i Sør-Trøndelag Natur og Ungdom. Alle medlemmer som har betalt kontigent foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Årsmøtet vil være på Trondheim Natur og Ungdoms kontor i Kannikestrete 3, kl. 18.00 torsdag 1. desember.

Sør-Trøndelag på landsmøtet 2016

Sør-Trøndelag på landsmøtet 2016

Saker som skal tas opp på møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2016

  2. Regnskap 2015

  3. Strategi 2017

  4. Vedtekter

  5. Uttalelser

  6. Valg

  7. Eventuelt