Årsmøte i Trøndelag Natur og Ungdom

27.09.2017 av Sandra Butoyi

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Nord-Trøndelag

Årsmøte i Trøndelag Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Trøndelag Natur og Ungdom, som avholdes i Trondheim 19 November. På årsmøtet velges styret for det nye sammenslåtte fylkesstyret, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år.
Møtet blir avholdt under regionalt seminar, der det vil være mye forskjellige skoleringer og aktiviteter.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslagene har gjort i 2017
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for 2018
  4. Budsjett for 2018
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2018
  7. Eventuelt

Årsmøtet finner sted i Trondheim og er felles for Nord og Sør-Trøndelag, Nøyaktig tidspunkt og sted kommer i en senere innkalling, reise dekkes av lokallag eller Nord-Trøndelag Natur og Ungdom.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 12.november. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/aarsmoter senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Dette gjøres til regionsekretær Lasse Bjørn på lasseb@nu.no. som forslag også leveres til.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Frida Myklebust Amdahl på telefon 469 42 412 eller e-post nord-trondelag@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Nord-Trøndelag Natur og Ungdom

Frida Myklebust Amdahl, leder
Jonas Rønning, nestleder
Hanne Ringen, nestleder
Hanne Cecilie Svenning fylkesstyrerepresentant