Årsmøte i Trøndelag Natur og Ungdom

27.09.2017 av Sandra Butoyi

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Sør-Trøndelag

Årsmøte i Trøndelag Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Trøndelag Natur og Ungdom, som avholdes i Trondheim 19. November. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslagene har gjort i 2017
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for 2018
  4. Budsjett for 2018
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2018
  7. Eventuelt

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 10. November. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/aarsmoter senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forslag til vedtekter og forslag til nye saker kan sendes til regionsekretær Lasse Eriksen Bjørn på epost lasseb@nu.no

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Alexander Rambech på telefon 92052710 eller e-post sor-trondelag@nu.no. Vi håper å se deg der!

Dette er møtet hvor nord og sør skal slås sammen, og er derfor et felles møte der vi velger et styre og går over saker med begge fylkene og på enden av dagen ender opp med å bli et helhetlig fylke. Fylkesårsmøtet blir arrangert under regionalt seminar 17-19 November.

Mange hilsener fra

Styret i Sør-Trøndelag Natur og Ungdom

Alexander Rambech, leder
Katja Sandvik, nestleder
Pelle Ørevik Evensen, nestleder
Charlotte Larosa, fylkesstyrerepresentant