Årsmøte i Trøndelag Natur og Ungdom

19.10.2018 av Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøte i Trøndelag Natur og Ungdom, som avholdes i Levanger, lørdag 10.11.18. På årsmøtet blir det valg av fylkesstyre, og vi diskuterer hvilke saker vi skal jobbe med i 2019. Etter møtet lager vi vegetarmat og snakker om hvorfor det er viktig å redusere kjøttforbruket vårt. Årsmøtet og vegetarseminaret varer fra kl. 14-18.

Saksliste for møtet:

 

  1. Årsmelding 2017
  2. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2018
  3. Strategi for 2019
  4. Regnskap for 2017
  5. Budsjett for 2019
  6. Valg for 2019
  7. Eventuelt

 

Årsmøtet finner sted i Levanger, der reise til og fra møtet dekkes for alle.
Adresse kommer i en senere innkalling.

 

Du finner facebook-arrangement til møtet her: https://www.facebook.com/events/2298117640433514/

 

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år, har stemmerett på møtet. Forslag til nye saker må sendes inn én uke før årsmøtet. Forespørsel angående saksliste kan leveres til regionssekretær Johanne Frost Klepp på johannek@nu.no.  

 

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Pelle Ørevik Evensen på telefon 90259765 eller e-post nord-trondelag@nu.no.  Vi håper å se deg der!

 

Mange hilsener fra

Styret i Trøndelag Natur og Ungdom

 

Pelle Ørevik Evensen, leder
Benedicte Pentha Bakken, nestleder
Sofie Solås Winsnes, nestleder
Martine Klock Fleten, styremedlem
Frida Myklebust Amdahl, styremedlem
Anna Solem Hilstad, varamedlem