Månedens superverver for januar og februar

06.03.2015 av Sandra Butoyi

-Det er jo selvfølgelig viktig å knuse Oslo NU i verving! Nytt verveår, ny superverver. Torkel Salvesen Lie grep det nye årets muligheter og nå er han månedens superverver for både januar og februar!

Torkel Salvesen Lie har vært medlem i Natur og Ungdom i 4 år, og er fylkesleder i Hordaland Natur og Ungdom. Han ble lokket med i Natur og Ungdom med løfte om at det pleide å være møtemat. Han kom på et møte og ble med med en gang. Møtemat er viktig, men Torkel mener klima og miljø angår alle, og er viktige grunner til å bli med i organisasjoner.

-Klima og miljø angår alle. Ikke bare ungdommer med ullgensere og docs. Ikke tenk at de som har helt andre interesser enn deg selv ikke har lyst å bli med i Norges beste organisasjon, sier Torkel.

Hans beste vervetips er å verve de du minst forventer å få et ja fra.

-Det beste med å verve er jo å snakke med alle typer mennesker og overbevise de om hvorfor akkuratt de er viktige i miljøkampen.

2015 er såvidt i gang, og det er viktig å finne ut hva som motiverer til å verve gjennom hele året. Torkel innrømmer at det verste med å verve er å få et nei – men da er det vikig å ikke la seg stoppe av det.

-Stå på og verv videre, det er jo alltid noen andre som lar seg verve. Jeg finner min motovasjon til å verve i andre som jeg har vervet før og har blitt aktive. Jeg syntes det er enormt kult å se at folk jeg tidligere har fått med meg har lyst å gjøre en forskell og det gir meg lysten på å verve mange flere.

Og hvis ikke det er nok motivasjon i seg selv, så har Torkel en siste ting som gir ham lyst til å verve:

-Det er jo selvfølgelig også viktig å knuse Oslo NU i verving!