Strategi for Telemark Natur og Ungdom 2014

05.11.2013 av Sandra Butoyi

Denne strategien ble vedtatt på årsmøtet 27. oktober 2013.

Politisk

Status

Vi har jobbet i lang tid med å få Frierfjorden, som ligger i mellom Porsgrunn og Bamble, renset eller ryddet opp i. Vi har hatt aksjon og sendt uttalelse, men det har skjedd lite etter dette. Uttalelsen ble skrevet i samarbeid med Naturvernforbundet i Grenland.

Vi jobber ikke stort med Intercity, ettersom det er blitt vedtatt at det skal bygges. Fylket har fortsatt stort fokus på tog.

Hovedmål

·        Holde liv i Bratsbergbanen

·        Rydde opp i Frierfjorden

Holde liv i Bratsbergbanen
Delmål

·        Bratsbergbanen skal bli fremtidsrettet og mer miljøvennlig

·        Bratsbergbanen skal kunne sammenkobles med sørlandsbanen på en gunstig måte

Fylkesstyret skal i 2014:

·        Samarbeide med Folkeaksjonen for Bratsbergbanen, få til aksjon

·        Skrive uttalelse, prøve å få med Folkeaksjonen for Bratsbergbanen, ungdomspolitikere og politikere i Telemark

·        Ta kontakt med kommunene Notodden, Skien og Porsgrunn. I tillegg finne ut hva det sies om dette i Telemark og på nasjonalt plan

·        Videre å jobbe med å elektrifisere Bratsbergbanen

Rydde opp i Frierfjorden
Delmål

·        Få flest mulig folk til å vite om Frierfjordens forurensning

·        Starte opprydning av Frierfjorden

Fylkesstyret skal i 2014:

·        Underskriftkampanje

·        Samarbeide med lokallagene om banneraksjon

·        Samarbeide med Naturvernforbundet i Grenland

·        Spre budskapet på sosiale medier

Organisatorisk

Status

Telemark Natur og Ungdom har i dag fire lokallag; i Kragerø, Skien, Notodden og Porsgrunn. Vi har også ett studentlag, Rauland. Alle lokallagene fungerer godt, utenom Kragerø. Kragerø sliter på grunn av manglende ressurspersoner. Studentlaget i Rauland sliter med å komme i gang etter sommerferien.

Hovedmål

·       Verve minst 70 nye medlemmer, og gjøre hvert fall halvparten aktive

·       Fylket skal bestå av fire aktive lokallag og to aktive studentlag

·       Alle lokallag skal være selvdrevne og jobbe aktivt

Lokal aktivitet
Fylkesstyret skal i 2014:

·        Dra på miljøkampanje for å hjelpe lokallagene i Notodden og Porsgrunn i oppstartsfasen, i samarbeid med regionssekretær

·        Fylkesstyret må følge opp lokallagene ved å besøke dem

·        Arrangere seminar på høsten, for alle medlemmer i hele fylket

·        Ha kontakt med ansvarslokallag minst én gang i måneden

Student
Fylkesstyret skal i 2014:

·        Ha kontakt med studentlagene minst én gang i måneden

·        Ha ansvar innad i fylkesstyret

Verving

Vervemål for 2014: 70
Vervemål frem til sommerleir: 35

Fylkesstyret skal i 2014:

·        Ha en egen verveansvarlig i fylkesstyret

·        Arrangere verveshow på fylkesseminaret

·        Delta på nasjonale verveuker og vervedager

·        Arrangere vervekonkurranse for lokallagene i fylket

·        Oppfordre til vervekonkurranser mellom lokallagsmedlemmer

·        Utfordre andre fylkeslag til vervekonkurranse

·        Engasjere yngre inaktive medlemmer og motivere dem til å verve jevnaldrende

·        Sørge for at Telemark vinner vervekonkurransen i hele NU, innen landsmøtet 2015

Internett og mobilisering
Mobiliseringsmål for fylket:

Aktivistkurs vår: 2
Nasjonalt seminar: 9
Sommerleir: 12
Grønt Spa’tak: 2
Fylkesseminar høst: 30
Aktivistkurs høst: 2
Landsmøtet: kvota for fylket

Fylkesstyret skal i 2014:

·       Ha en egen internettansvarlig i fylkesstyret

·       Oppdatere fylkesnettsidene jevnlig

·       Opprette en egen Facebook- og Twitter-side for fylket, og oppdatere disse jevnlig

·       Ta kontakt med nye medlemmer og oppfordre dem til å dra på aktivistkurs, og sende e-post om nærmeste lokallag og kontaktinformasjon

Presse

Mål: 2 presseklipp i måneden

Fylkesstyret skal i 2014:

·        Ha en egen presseansvarlig i fylkesstyret

·        Ha en leserbrevstafett innad i fylkesstyret

·        Kommentere på aktuelle miljøsaker

·        Ha utspill angående de politiske hovedsakene våre

·        Ha et pressekurs på fylkesseminaret