Telemark Natur og Ungdom aksjonerer

Valgmøte og sommersamling i Telemark NU

25.05.2016 av Sandra Butoyi

Vi ønsker velkommen til valgmøte og sommersamling onsdag 15. juni kl 16.00. Oppmøte Porsgrunn terminal, det loves grilling og forhåpentligvis sol!

Medlemmer i Telemark NU innkalles herved til ekstraordinært årsmøte onsdag 15. juni kl 16.00. Oppmøte er på Porsgrunn terminal. I tillegg til suppleringsvalg av fylkesstyret og behandling av halvtårsmelding blir det sommersamling for fylket, med grilling, kubb og mulighet til å bli kjent med andre medlemmer.

Saksliste for møtet:

  1. Valg  
  2. Godkjenning av halvtårsmelding

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontigentavgift for foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Alle sakspapirer blir lagt ut her på nettsidene senest to uker før det ekstraordinære årsmøtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på epost, så sender vi det så fort det er klart.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Øyunn Hasvik på e-post telemark@nu.no eller sjekk Telemark Natur og Ungdom på Facebook.
Både nye og gamle medlemmer er velkomne!

Mange hilsener fra
Styret i Telemark Natur og Ungdom,
ved leder Øyunn Hasvik