Engasjerte Telemarkinger på sommerleir
Telemark NU på sommerleir i Vevring 2015

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i Telemark

13.06.2016 av Natur og Ungdom

Valgkomiteen har bestått av Anna Birkeland Olerud (ansvarssentralist), Natalia Feliciana Baró Tyse (regionssekretær) og Maiken Fosse Halvorsen (fylkeslag). Valgkomiteen har fått innspill fra resten av fylkesstyret, og andre i fylkeslaget, og lagt vekt på både erfaring, engasjement og geografisk spredning (lokallag). Valgkomiteens innstilling er enstemmig:

Leder: Yrja Skjærum (ny)
Yrja er 17 år og kommer fra Bø, men bor i Skien. Hun har vært med i Natur og Ungdom siden 2014, oghar siden da vært aktiv i lokallaget i Skien. Der har hun jobbet med mye forskjellig, blant annet for å gjøre Skien til en mer bievennlig by. Hun ble også valgt som leder i Skien lokallag i mars i år. Hun har vært med i fylkesstyret siden januar i år, som varamedlem. Yrja har mye ledererfaring fra sine tidligere verv, og valgkomiteen er sikre på at hun vil gjøre en svært god jobb som fylkesleder.
Yrja i svart/hvitt

1. nestleder: Maiken Fosse Halvorsen (ikke på valg) 
Maiken er 18 år og kommer fra Brevik i Porsgrunn, men bor i Skien. Hun har vært med i Natur og Ungdom siden 2014, og har siden da vært aktiv i lokallaget i Skien. Der satt hun som lokallagsleder fra sommeren 2015, til mars i år. Hun har også erfaring fra Amnesty. Maiken har tidligere vært 2. nestleder i fylkesstyret, og har vært 1. nestleder siden januar i år. Maiken har lang erfaring fra Natur og Ungdom, og har jobbet både organisatorisk og politisk, blant annet med deponisaken i Brevik.
Maiken med blonde dreads

2. nestleder: Øyunn Hasvik (ny)
Øyunn er 18 år og kommer fra Notodden, men bor i Skien. Hun har vært med i Natur og Ungdom siden 2013, og var da med på å starte opp lokallaget på Notodden. Hun har sittet i fylkesstyret siden januar 2015, og sommeren 2015 ble hun valgt som fylkesleder. Øyunn har lang erfaring fra både politisk og organisatorisk arbeid i Natur og Ungdom, og har hatt mange ulike verv i organisasjonen, noe som gjør henne godt egnet til å være 2. nestleder i fylkesstyret.
øyunn

 

Styremedlem: Helga Ottesen (ikke på valg)
Helga er 18 år og kommer fra Brevik i Porsgrunn. Hun har vært med i Natur og Ungdom siden 2014, og har siden da vært aktiv i lokallag i både Porsgrunn og Skien. Hun har mye erfaring med å jobbe politisk, særlig deponisaken i Brevik. Helga har vært med i fylkesstyret siden januar i år, hvor hun har vist et stort engasjement for Natur og Ungdom.
helga2

 

Styremedlem: Iris van Brunschot (ny)
Iris er 17 år og kommer fra Kragerø. Hun har vært med i Natur og Ungdom siden januar 2015, og var før det med i Miljøagentene. I slutten av fjoråret var Iris en viktig pådriver for å få starta opp lokallaget i Kragerø igjen. Siden da har hun vært lokallagsleder, og jobbet aktivt med aksjoner og pressearbeid. I januar i år ble Iris med i fylkesstyret som varamedlem, hvor hun har vist et stort engasjement for Natur og Ungdom.
Iris