Årsmøte i Telemark Natur og Ungdom

27.09.2017 av Sandra Butoyi

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Telemark

Årsmøte i Telemark Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Telemark Natur og Ungdom, som avholdes i Jomfruland, Øitangen 28. oktober 18:00. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. I tillegg skal vi tilbringe helga på Jomfruland og rydde strand, ha skolering og ha sosialt opplegg.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2017
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for 2018
  4. Budsjett for 2017
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2018

Årsmøtet finner sted på Jomfruland øy, Øitangen. For å komme seg til årsmøtet tas det båt fra Kragerø til øya. For nærmere info, se kontakt nederst i innkallinga.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 21. oktober. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på https://gammel.nu.no/aarsmoter/ senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forslag til vedtekter og til nye saker kan sendes til regionsekretær Erlend Kok på epost erlendk@nu.no

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Iris Brunshcot, på telefon 98 43 44 89 eller e-post telemark@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Telemark Natur og Ungdom

Iris Brunschot, leder
Tiril Vedvik Dammen, nestleder
Aurora Thomassen Lerstand, nestleder
Hilde Gottschal, fylkesstyrerepresentant
Margit Birkeland, fylkesstyrerepresentant