– Monica Mæland er den største bremseklossen for miljøutvikling i Bergen

18.06.2012 av Sandra Butoyi

Søndag arrangerte Natur og Ungdom dialogmøte på Vågen Fetevare for å diskutere transportpolitikk i Bergen, her deltok i tillegg Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Partene var enig om at et av de store hindrene for et bedre kollektivtilbud og miljø i Bergen er Monica Mæland og det sittende byrådet.

Olav Nicolay Larsson Aga, nestleder i Hordaland Natur og Ungdom, Tage Erlend Tellnes, 2. nestleder i Natur og Ungdom, Erlend Andreas Horn, bystyremedlem for Venstre og Steinar Nørstebø, leder i Hordaland Sosialistisk Venstreparti diskuterte samferdselstiltak og Bergenspolitikk på Vågen Fetevare. Til grunn lå enighet om hvilke tiltak som trengs, utfordringen var: hvordan få det til?

Biltrafikken står for over halvparten av klimagassutslippene i Bergen og hver vinter må astmatikere holde seg inne på grunn av alt for dårlig byluft. Dette må vi få gjort noe med, og da må alle gode krefter samle seg, sier Olav Nicolay Larsson Aga.

Både Venstre og SV var tydelige på at køprising er tiltak som må til for å redusere biltrafikken i rushtiden og forbedre luftkvaliteten i Bergen. De var klar på at dette ikke er et mål i seg selv, men et nødvendig tiltak, noe Olav Aga og Natur og Ungdom er enig i. De peker på at inntektene fra køprising går til å styrke kollektivtilbudet, noe de mener trengs i aller høyeste grad.

– Bussen kunne vært mye mer effektiv dersom den ikke måtte bruke unødvendig mye tid på å stå i kø. Fordi busstilbudet er for dårlig er blant annet barnefamilier avhengig av bilen, dette er for dårlig. Målet er å ha et kollektivtilbud som er så godt at det blir et reelt alternativ, da må byrådet gjøre mer enn de har gjort til nå, sier Aga.

Bremsekloss

Under debatten kom det sittende byrådet opp i diskusjonen og alle parter var enige i at de har gjort en alt for dårlig jobb. Natur og Ungdom peker på at fylkestinget i fjor høst hadde muligheten til å sikre en kollektivløft for Bergen, men at Byrådet i Bergen stakk kjepper i hjulene.

– Som en del av en avtale hvor staten gir penger til kollektivtrafikken i Bergen, må byrådet forplikte seg til å innføre tiltak som reduserer bilbruken. Vi mener at byrådet burde innført køprising som et tiltak for å sikre redusert biltrafikk, det gjorde de ikke, og nå får Bergen mindre penger til kollektivtrafikk, det går ut over miljøet og helsen til folk og drar Bergen videre inn i en spiral der avhengigheten av bil vedvarer og, avslutter Aga.

Kafedialogen er en del av Natur og Ungdoms Samferdselsturne, som går fra Trondheim, videre til Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand og Moss. Følg med på nu.no/samferdsel for flere oppdateringer!hordaland nu i samferdselsdebatt

Relevante nyheter