Foto: Marta Valentinsen / Natur og Ungdom

Vestlandsseminaret 2013

14.05.2013 av Sandra Butoyi

Helgen 26-28. april møttes medlemmer fra Natur og Ungdoms vestlandsfylker til allianseseminar i Bergen. Tema for seminaret var vindkraft, samferdsel og vern av våre felles fjorder.

I tillegg til fylkesstyrene sendte lokallag fra Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane medlemmer til en helg fylt med ny kunnskap og motivasjon til høstens valgkamp. 30 medlemmer fra de tre vestlandsfylkene samlet seg på Bjørndalsskogen skole i Bergen. Kvelden etter ankomst ble brukt til foredrag om vindkraft. Tidlig lørdag morgen begynte dagen med foredrag med Anton Hauan fra sentralstyret om samferdsel og Nasjonal Transportplan (NTP). Etterpå holdt Tina Andersen Vågenes fra fylkesstyret i Hordaland foredrag for å motivere til Verv-en-venn-dagen. På formiddagen dro alle til sentrum av Bergen for å aksjonere. Aksjonistene gikk rundt med plakater og kamera, for å ta bilder av folk på gaten med oljefritt-budskap. Resultatet kan sees på «Folk mot oljeboring», en Facebook-side som viser den folkelige motstanden mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Et viktig tema for seminaret var også presse, og hvordan man kan påvirke. Det ble holdt foredrag om presse av Gaute Eiterjord og Marta Valentinsen fra fylkesstyret i Rogaland. Etterpå ble det gitt flere praktiske oppgaver rundt presse. Vestlandsfylkene skrev også en felles uttalelse der det oppfordres til å ikke tillate sjødeponi i vestnorske fjorder. Søndagen ble brukt til foredrag om norske fjorder og farene ved sjødeponi, og mer jobbing med presse. Seminaret satte fokus på viktige nasjonale og regionale saker, og har startet en stor kampanje for å engasjere folk på gaten.