Førdefjord-aksjon i Bergen

14.12.2013 av Sandra Butoyi

De to første lørdagene i desember aksjonerte Bergen Natur og Ungdom mot sjødeponi i Førdefjorden. Vi sang en egenkomponert sang skrevet av Kristina Mø Karlsen i lokallaget. Vi delte ut pepperkaker formet som små fisker med kryss som øyne, for å symbolisere hvor store konsekvenser sjødeponi i Førdefjorden ville ha.

Mens vi sang fikk vi mye positiv oppmerksomhet fra folk i byen; mange ville hilse, stoppet og hørte hele sangen, og ville høre mer om sangen. Flere kom bort til oss for å si at de var selv fra Vevring, og støttet oss i saken, og var fascinert over at unge utenfor Sogn og Fjordane vet om saken, og kjemper mot gruveselskapene.

Gruveselskapet Nordic Mining planlegger gruvedrift i Engebøfjellet ved Vevring i Sogn og Fjordane for å utvinne mineralet Rutil. Restene etter gruvedriften skal etter planen tilsettes giftige kjemikalier og dumpes i Førdefjorden. Dette vil tilsvare ett lastebillass annen hvert minutt i 50 år. Dette vil ødelegge livet i fjorden, og sette det biologiske mangfoldet i området på spill. I tillegg vil unike naturområder ødelegges.

– Førdefjorden har et biologisk mangfold, og ligger i tillegg i naturskjønne omgivelser. Gruvedrift og sjødeponi vil ikke bare ødelegge det biologiske mangfoldet, det vil også ødelegge fiskemuligheter for lokalbefolkningen og turister. Dumping av giftige kjemikalier i våre fjorder er uakseptabelt, sier Tina Andersen Vågenes, leder Bergen Natur og Ungdom.

Hvis miljøverndepartementet godkjenner Nordic Mining sine planer om sjødeponi i Førdefjorden, vil det ikke bare være katastrofalt for det lokale livet, men vil også skape presedens for like saker landet over. Natur og Ungdom krever at Førdefjorden vernes for sjødeponi, og at Miljøverndepartementet stanser planene til Nordic Mining.

Skrevet av Tina Andersen Vågenes, leder Bergen Natur og Ungdom
bergennu@gmail.com

Relevante nyheter