Samarbeid om byluft og køprising i Bergen

05.02.2014 av Sandra Butoyi

Bergen Natur og Ungdom har startet et samarbeid om byluft og køprising med ungdomspartiene i byen, og har hatt sitt første felles møte. Lokallagslederen i Bergen Natur og Ungdom gleder seg til å fortsette samarbeidet.

Onsdag 05.02 arrangerte Bergen Natur og Ungdom allmøte med ungdomspartiene i byen for å starte et samarbeid om byluft og køprising i Bergen. Til stede på møtet var representanter fra Unge Venstre, KrFU, AUF og  Sosialistisk Ungdom. Møtet ble arrangert for samle ungdomspartiene og Natur og Ungdom til et krav om handling for å bedre luftkvaliteten i Bergen. Samarbeidet skal omfatte en felles uttalelse til byrådsleder og bystyre, aksjoner og en kampanje i mediene for å kreve køprising som tiltak for å begrense bilkjøring i Bergen.

– Vi har lenge ønsket å samarbeide med ungdomspartiene om byluften i Bergen. Vårt samarbeid vil være sterkt fordi det spenner over både venstre- og høyresiden i politikken. Jeg gleder meg til å danne en sterk front mot de handlingslammede politikerne i bystyret, sier Sara Andersen Vågenes, leder Bergen Natur og Ungdom.

Bergen har de siste tiårene slitt med kø i rushtiden, dårlig kollektivtilbud og mye lokal luftforurensing. Vinteren 2010 var Bergen den mest forurensede byen i Europa. Dette skyldes i stor grad at for mange velger å reise med bil inn til og gjennom sentrum. Et tiltak som støttes av Civita og flere samfunnsøkonomer er køprising, altså rushtidsavgift. Å øke bompengene i rushtiden flytter flere bilister over til kollektivtransport eller sykling. De ekstra inntektene kan brukes til å forbedre kollektivtilbudet.

– Køprising har senket biltrafikken i Stockholm med 30 %, og gjort det lettere for innbyggerne å komme frem, spesielt med kollektivtrafikk. Å øke bompengeavgiftene i rushtiden vil gi bedre fremkommelighet og mer penger til kollektivtilbudet i Bergen. Jeg synes det er helt latterlig at kø som både koster samfunnet enormt store utgifter og er ekstremt miljøskadelig blir akseptert som normen av politikerne i byen, avslutter Sara Andersen Vågenes, leder Bergen Natur og Ungdom.