Møte med byråd Henning Warloe!

03.09.2014 av Sandra Butoyi

Fredag 3. september møtte Hordaland Natur og Ungdoms fylkesstyre byråd Henning Warlø, og kommunens klimasjef Eva Britt Isager. Warlø er nyvalgt byråd for klima, miljø og byutvikling. Hordaland NU overrakte dem en uoffisiell stillingsinstruks, der de krevde bedre vilkår for kollektivtransport i byen, samt bedring av den helsefarlige luften i byen.

Fredag 3. oktober møtte Hordaland Natur og Ungdom sitt fylkesstyre Henning Warloe, ny byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen. De hadde skrevet en stillingsinstruks til ham, med krav om tiltak angående den dårlige luften i byen vinterstid. Instruksen ble også overrakt klimasjefen i Bergen kommune, Eva Britt Isager. Klimasjef-stillingen er eneste av sitt slag i landet, og ble opprettet for seks år siden. Isager jobber med å koordinere de forskjellige etatetene som jobber med klima.

Hordaland Natur og Ungdom ville også gratulere Warloe med vedtaket om køprising bystyret et par uker tidligere hadde fattet. Køprising, eller tidsdifferansierte bompenger, ble heftig debattert før vedtaket. Det går ut på å øke bompengesatsene i rushtiden  – for eksempel 7-9 og 15-17 – sammen med lavere satser resten av døgnet. Dette er et tiltak Hordaland NU har jobbet med i fler år. Spesielt i Bergen har lokallaget jobbet aktivt for det: her ble en uttalelse sendt ut i samarbeid med ungdomspartiene AUF, Unge Venstre, Rød Ungdom, SU, Grønn Ungdom og KrFU. Uttalelsen la frem et krav om køprising, og konkluderte med at systemet var et nødvendig tiltak.

Hordaland Natur og Ungdom var godt fornøyd med møtet. Både Henning Warloe og Eva Britt Isager var positive til sakene vi jobber med, og så seg positive til tettere samarbeid senere. Samtidig håper Hordaland NU at både klimasjefen og byråden vil tørre å gjennomføre strengere tiltak, selv om det kan gi kontroverser. Bergen trenger ikke enda en vinter med kø og helsefarlig luft.

Relevante nyheter