Hordaland Natur og Ungdom møter Tine Sundtoft!

27.11.2014 av Sandra Butoyi

Tirsdag 25. november møtte Hordaland Natur og Ungdom klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H). Aksjonistene møtte henne ikke bare en, men to ganger!

Tirsdag 25. november stilte mer enn 25 aktive hordalendinger seg opp utenfor Litteraturhuset i Bergen, for å møte klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Hun ble møtt med en pakke sursild, som symboliserte fisken i både Repparfjorden og Førdefjorden, som står i fare dersom et sjødeponi godkjennes. Sjødeponi, altså dumping av giftig gruveavfall, er en metode for håndtering av gruveavfall. Dersom det godkjennes står økosystemene i fjordene i sterk fare. Dette fikk ministeren høre, før hun gikk inn til et seminar om bevaring av verneverdige byområder.

Senere på dagen reiste rundt 10 aksjonister ut til Nordahl Grieg Vgs i Fana, der Tine Sundtoft skulle snakke med elever, sammen med nyvalgt byrådsleder Martin Smith-Sivertsen. Da hun ankom skolen fikk hun enda en pakke sursild, i tillegg til mer fakta om sjødeponi. Fylkesleder Torkel Salvesen Lie informerte henne om engasjementet rundt saken både lokalt og nasjonalt. Alt i alt to hyggelig møter, med fokus på en svært viktig sak!

 

Relevante nyheter


  • Gruveavfall i Repparfjord

    Gruveselskapet Nussir ASA har søkt om å dumpe 17 lastebillass med kobberholdig avfall hver time, hver dag i 20 år framover i Repparfjorden i Vest-Finnmark. Tidligere historie fra Folldal verk på 70-tallet har indikert at fiskesamfunnet ble hardt rammet ved sjødeponi av kobberholdige avgangsmasser. Innholdet av tungmetaller i gruvegangen er så høyt at de vil være akutt giftige for mange marine organismer. Sametinget og Områdestyret for Vest-Finnmark har innsigelser mot planene, og saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse.


  • Alternativer til sjødeponi

    Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.


  • Førdefjorden – Avfallsplass for gruveindustrien?

    Selskapet Nordic Mining fikk 17.04 tillatelse fra klima- og miljødepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartmentet til å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Nordic Mining har fått tillatelse om å deponere store deler av avgangsmassen fra gruven i et fjorddeponi i Førdefjorden. Kommunestyrene i de berørte kommunene Askvoll og Naustdal har begge vedtatt Nordic Minings søknad om gruvedrift og fjorddeponi. Fiskeridirektoratet avd. Vest har kommet med en innsigelse i saken. Nå klager både miljøbevegelsen og formannskapet i Førde inn saken for EFTA-domstolen.