Hordaland NU

Kom på årsmøte i Hordaland Natur og Ungdom!

02.10.2015 av Natur og Ungdom

Lørdag 24. oktober blir det årsmøte i Hordaland Natur og Ungdom. Da skal vi velge fylkesstyre, vedta strategi for 2016 og mye mer!

 

Årsmøte i Hordaland Natur og Ungdom

 

Du innkalles herved til årsmøtet i Hordaland Natur og Ungdom, som avholdes i Bergen 24. oktober kl. 12.00 på HUB-huset Bergen. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. Det blir noe faglig og hyggelig opplegg, i tillegg skal vi spise god middag.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2015
  2. Regnskap for 2014
  3. Strategien for 2016
  4. Budsjett for 2016
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2016
  7. Eventuelt

 

Årsmøtet finner sted på The HUB, et grunderhus som ligger i Holmedalsgården 3 på Bryggen, i enden nærmest fisketorget. Mer info om huset og kart finner du på facebook.com/hubbergen

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet fire uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er lørdag 17. oktober. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/hordaland senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Ingrid Udd Sundvor, på telefon 412 61 997 eller e-post ingridus@online.no.  Dersom du har forslag til hvem som skal sitte i fylkesstyret sender du det til sarav@nu.no.

På årsmøtet vil det også orienteres om hva aktiviteter som planlegges rundt i fylket.

 

Beste hilsener fra,

Styret i Hordaland Natur og Ungdom

Ingrid Udd Sundvor, leder

Eivind Øi, nestleder

Lasse Trones, nestleder

Hanna Strand Karlsen, fylkesstyrerepresentant

Julian August Holden, fylkesstyrerepresentant

Lene Eriksen, vara