Årsmøte i Hordaland Natur og Ungdom

27.09.2017 av Sandra Butoyi

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Hordaland

Årsmøte i Hordaland Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Hordaland Natur og Ungdom, som avholdes i Bergen lørdag og søndag 25.-26.november. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. I tillegg skal vi kombinere dette med foredrag, skoleringer og/eller aksjoner, for å samle medlemmene i fylket.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2016/17
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for høsten 2017
  4. Budsjett for 2017/18
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2017/18
  7. Eventuelt

Årsmøtet finner sted i Bergen. Informasjon om nøyaktig lokale og tidspunkt vil bli tilsendt nærmere møtedatoen.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 18.11.2017. Forslag til nye saker og til vedtekter må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på https://gammel.nu.no/aarsmoter/ senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Alle forslag og forespørsler om sakspapirer kan sendes til regionsekretær Mia Chamberlain på miac@nu.no

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Vilja Helle Bøyum, på telefon 94283620 eller e-post, hordaland@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Hordaland Natur og Ungdom

Vilja Helle Bøyum, leder
Tilde Bogen, nestleder
Alva Oleanna Thingnes Førsund, styremedlem
Gustav Udd Sundvor, styremedlem