– Veien inn i framtiden går på skinner

16.03.2015 av Sandra Butoyi

Samferdselsministeren og resten av den politiske ledelsen i departementet skal ut på togtur for å teste det norske jernbanenettet. Natur og Ungdom møtte Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud med krav om å satse på jernbane.

Natur og Ungdom stiller krav til samferdselspolitikerne under jernbanebefaring:

Mens Ketil og Bård tidligere har kjørt land og strand rundt i bil, setter de seg nå på toget. I halvåttetiden ble samferdselsministeren møtt av et banner med budskapet «Miljøet trenger bedre jernbane» da han kjørte inn med Stavanger-toget på Lysaker stasjon. Asker og Bærum Natur og Ungdom slo følge med ministeren til Asker, og fikk snakket med ham og sa klart ifra om at de ønsket mer penger til jernbane. Fylkesleder i Akershus Natur og Ungdom, Einar Helland Berger, utdyper:

– Det er bra hvis Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud nå får opp øynene opp for toget. Transport står for en tredjedel av norske klimagassutslipp: vi må redusere innenlands flytrafikk, og satse på tog framfor vei. Jernbane er framtidens transportløsning: vi må bygge ut høyhastighetstog mellom de store byene. Da kan vi reise miljøvennlig på fornybar energi – veien inn i framtiden går på skinner. I stedet for å større veier f.eks. mellom øst og vest må vi heller få en høyhastighets-Bergensbane.

Står klare på Nes

Senere på dagen står Nes Natur og Ungdom klare når Bård Hoksrud kjører forbi Årnes stasjon på vei til Kongsvinger. Han får gjensyn med Natur og Ungdom, denne gangen Jessheim og omegn-lokallaget, på Dal stasjon, der han skal sette seg på toget til Lillestrøm. Han får følge fram til Jessheim, før han igjen blir møtt av Nedre Romerike-lokallaget i Lillestrøm. Med ungdommer som møter opp på flere kanter av fylket håper Berger at politikerne tar til seg budskapet:

– Vi vil ha mer penger til jernbane, og mindre penger til vei. Selv om det er blitt mer til vedlikehold av jernbane, er fortsatt satsningsområdet store veiutbygginger. Vi har ikke bare et vedlikeholdsetterslep, vi har også et utbyggingsetterslep på jernbane. På kort sikt må vi selvfølgelig rydde opp i det vi har forsømt, men samtidig haster det med en storsatsning på raskere tog og nye strekninger.