Foto: KVU Oslo-navet

Kollektivplaner krever kutt i biltrafikken

13.08.2015 av Sandra Butoyi

Utredningen KVU Oslo­navet gir oss gode løsninger på trafikkutfordringene de neste ti årene, men da må politikerne ta forutsetningen om redusert biltrafikk på alvor. Det må også få konsekvenser for E18-­planene i Asker og Bærum.

Ruter, Jernbaneverket og Statens vegvesen la torsdag frem utredningen KVU Oslo­navet, som handler om morgendagens transportløsninger i, rundt og gjennom Oslo. Frem til 2030 vil det bli 300 000 flere innbyggere i Oslo og Akershus, og enda 300 000 innen 2060. Da må vi sette i gang nå med å bygge infrastrukturen som skal møte befolkningsveksten de neste tiårene. Einar Helland Berger, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, er fornøyd med utredningen, men er allikevel bekymret:

– Utredningen gir gode og gjennomtenkte løsninger, og politikerne er stort sett rungende enig i at vi trenger en kraftig satsning på bane, både under og over bakken i Oslo og utover i Akershus. Samtidig er jeg redd for at de ikke har innsett at å aktivt redusere biltrafikken er en forutsetning for at disse løsningene skal fungere. Matebussene som skal ta folk fra distriktene inn til knutepunktene kan ikke stoppe opp i bilkø, og biler og parkeringsplasser i sentrum sperrer veien for syklister og gående. Vi trenger restriktive tiltak som køprising og fjerning av parkeringsplasser i bysentra – syklisten og den gående må være i fokus i sentrum. 

Samtidig som politikerne bejaer de nye kollektivplanene, er det full fart for økt privatbilisme med planer om monster­E18 gjennom Asker og Bærum. Planene er på kollisjonskurs med og til skade for de helhetlige kollektivløsningene til KVU Oslo­navet, uten at mange politikere ser ut til å erkjenne det:

– Politikerne må være ærlige overfor velgerne om hva de mener om E18. Planene må åpenbart slankes for å ikke bryte med klimaforlikets mål om at veksten i persontrafikken i storbyområdene skal taes med kollektivt, sykkel og gange. Samtidig som de to partiene SV og MDG har stilt seg klart imot prosjektet over hele linjen, kommer de andre partiene med forskjellige, uklare standpunkt på hver side av bygrensen og nasjonalt. Det er et demokratisk problem hvis velgerne ikke får vite om partiet de stemmer på er villig til å ofre det tverrpolitiske klimaforliket, grunnlaget for landets klimapolitikk, for en monsterveiutbygging. Hvis de sier at E18­planene skal gjennomføres innenfor klimaforlikets rammer vil jeg vite hvordan – for det innebærer i så fall noe helt annet enn planene som nå ligger på bordet, avslutter Berger.