Årsmøte i Akershus Natur og Ungdom

27.09.2017 av Sandra Butoyi

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Akershus

Årsmøte i Akershus Natur og Ungdom

Du er hjertelig velkommen til å delta på Akershus Natur og Ungdoms årsmøte, som skal avholdes søndag 19. november i Skedsmo kommune.

I slutten av hvert kalenderår arrangerer Akershus Natur og Ungdom årsmøte, hvor alle medlemmer er velkomne til å delta, og være med å bestemme hva fylkeslaget skal drive med det neste året, hva pengene skal gå til og hvem som skal sitte i styret.

Saksliste for møtet:

  1. Årsmelding for 2017
  2. Strategi for 2018
  3. Regnskap for 2016
  4. Budsjett for 2018
  5. Vedtekter
  6. Valg
  7. Eventuelt

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket har stemmerett på møtet. Forslag til nye saker og endringsforslag til vedtekter må sendes inn 1 uke før årsmøtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, levere forslag eller foreslå en ny sak, ta kontakt på e-post med regionsekretær Solveig Skaugvoll Foss på solveigf@nu.no. Alle sakspapirer vil legges ut på https://gammel.nu.no/aarsmoter/ minst to uker før.

Vi håper å se deg på årsmøtet! Følg med på https://gammel.nu.no/aarsmoter/ for mer informasjon. Sakspapirer blir lagt ut der når møtet nærmer seg. Har du andre spørsmål kan du kontakte regionsekretær Solveig Skaugvoll Foss på epost solveigf@nu.no eller fylkesleder Morten Hansen på tlf akershus@nu.no.

Gode hilsener fra

Styret i Akershus Natur og Ungdom

Morten Hansen, leder

Tuva Mjelde Refsum,1. nestleder

Ylva Micaelsen, 2. nestleder
Madicken Bildsten, styremedlem

Magnus Frivoll, styremedlem
Idun Frislid, styremedlem
Talia Dubowski, styremedlem
Amalie Rossland Christiansen, studentlagets representant i fylkesstyret