Intervju med Nittedal NU

06.12.2019 av Lea Justine Nesheim

Vi ble tipset om at Nittedal Natur og Ungdom ikke bare ble startet i år, men at de er veldig aktive! Vi ble interesserte i å finne ut mer om hvordan de har klart å holde seg aktive i løpet av året.

 

Når var det dere startet opp?

Vi startet opp 30. april 2019 fordi det var et ønske av to 7. klassinger i bygda om å starte et eget lokallag. Dette spredte seg blant medlemmene av natur og ungdom i Nittedal og videre til venner av medlemmer. Det kom til sammen 13 stk på oppstartsmøtet.

Hvor mange medlemmer er dere nå?

I dag er vi 16 medlemmer av Natur og Ungdom.

Gjorde dere noe kult i løpet av de første møtene? Var det pizza? Film? Foredrag? Eller noe annet?

På oppstartsmøtet hadde vi pizza og snacks. På de første møtene var det veldig bra oppmøte, antakeligis ettersom det var stor oppmerksomhet rundt klimastreikene på denne tida. Det var få som kjente hverandre fra før av og mye ulik bakgrunnskunnskap om klimasituasjonen, så det var viktig at vi kunne opplyse hverandre om det vi kunne og bli kjent. For eksempel holdt to av medlemmene en liten presentasjon om hvordan klesindustrien påvirker klimaet. I tillegg hadde vi både tacokveld og grillkveld for å bli bedre kjent, noe som vi syntes var viktig for et godt samarbeid videre i lokallaget.

Inviterte dere folk til åpent møte når dere vervet dem?

Når vi verver noen har de mulighet til å komme på det neste møtet vi arrangerer, selv om det ikke er «åpent».

Hvordan fikk dere de dere vervet til å bli aktive i lokallaget, eller å komme til lokallagsmøter?

Vi har alltid hatt veldig god stemning på møtene med snacks, av og til pizza og avslappet stemning. At vi hadde sosiale kvelder var også engasjerende for mange medlemmer. Det var og er viktig for oss at møter skal være gøy, sånn at flest mulig har lyst til å komme. Samtidig har vi passet på at vi får gode ideer og kan planlegge aksjoner vi kan fullføre sammen.

Hva er det som har fungert best til å holde aktivitetsnivået oppe? 

Sosiale kvelder!! At vi ble gode venner og trygge på hverandre var hovedgrunnen til at folk holdt motivasjonen oppe og fortsatte å komme på møter. Det var også viktig at man snakket møtene opp hvis noen var usikre på om de orket å komme på møtet den dagen eller lignende.

Hva syntes dere var det kuleste å jobbe med? 

Dette året har vi satset på å få flere aktive medlemmer for å bygge et godt fundament for framtiden til Nittedal natur og ungdom, men vi har vært aktive med f.eks forelesninger og deltatt på klimastreikene.

Har du noen tips til andre lokallag om hvordan man kan verve slik at de nye medlemmene blir med på en aktivitet? 

Det er viktig å gjøre gruppen til en snakkis i kommunen og vise at man er der og at man er en aktiv gruppe. Å spre ordet gjennom venner, avis og sosiale medier kan være en god måte å få oppmerksomhet rundt lokallaget. For oss funket det veldig bra å ha en kombinasjon av gøy sosialt og seriøst på møter og utenfor for å få nye medlemmer med på aktiviteter. 

Tusen takk for at dere har tatt tid til å svare på våre spørsmål!

Tags: , , , , ,