Fylkespotten

20.02.2017 av Sandra Butoyi

På denne siden kan fylkeslag søke penger til aktivitet i fylkeslaget. Søknadsfrister i 2020 er den 1. i hver måned.

Her er link til søknadsskjema! 

Hva er fylkespotten?
Fylkespotten er en støtteordning der Natur og Ungdoms fylkeslag kan søke støtte fra NU sentralt. Pengene skal i hovedsak sørge for at fylkesstyrene kan gjennomføre sine grunnoppgaver, som å arrangere fylkesårsmøte og ha fylkesstyremøter.

Hvordan søker vi?
Dere søker ved å skrive hva pengene skal gå til i søknadsskjemaet, og legge ved fylkeslaget sitt årsbudsjett. Søknadsfristene er den 1. i hver måned. Veiledende øvre grense for årlig støtte er 10 000 kroner.

Bruk av midler fra fylkespotten må føres i årsregnskapet til fylkeslaget.

Betingelser – hva støttes/støttes ikke
En betingelse for tildeling er at fylket fortsetter å søke andre støtteordninger med uendret eller større innsats. Spør fylkessekretæren din om du lurer på noe om dette. Det gis ikke støtte til å betale regionsekretærlønn eller å betale ned regionsekretærgjeld. Midler fra potten skal kun brukes i Norge, og kan ikke brukes til innkjøp av rusgifter. Om midlene blir brukt bemerkelsesverdig annerledes enn innsendt søknad skisserte, kan midlene kreves tilbake.

Fylkets penger skal ikke brukes i tilfeller der det er naturlig at lokallag kan betale ved å søke Lokallagsfondet.

 

Her er en oversikt over hva der er lurt å huske på mtp pengebruken i deres fylkeslag: