Natur og Ungdoms utvalg

Leter du etter en måte å bli aktiv i Natur og Ungdom, eller vil gjøre et dypdykk i et spesifikt fagområde? Her finner du informasjon om dagens politiske utvalg, hvem som sitter i dem, og skjema for å søke om plass

Politisk arbeid i Natur og Ungdom gjøres på mange ulike måter. Lokallag jobber ofte med lokale saker og blir med med på nasjonale kampanjer, og sentralstyret nerder på fagområder som organisasjonen har bestemt at skal prioriteres. For å kunne dekke enda flere tema, og ha et tilbud til folk som vil gjøre noe mer eller annet enn å være aktiv i lokallag, så har vi noen politiske utvalg.

Antallet og temaet kan variere fra år ti år, men i dag har vi disse fem: jordbruk, naturvern, tog, internasjonalt og Russland. Medlemmene av disse velges av Natur og Ungdoms landsstyre.

Det er ingen streng ramme for hvordan et utvalg jobber, men skal gjerne være av å bistå lokallag, kjempe fram egne politiske seire eller å samle kunnskap – eller en kombinasjon av disse. Utvalgene er også et samlingspunkt for NUere som er engasjert i samme spesifikke sak. Gjennom å tilegne seg kunnskap om nye saker i et utvalg, får NU som organisasjon større politisk bredde og oversikt over hvor miljøkampen står.

Vil du bli med? Søk i skjemaet nederst!
Frister:
1. desember for ordinært valg det kommende året.
1. juli for supplering til høsthalvåret

Utvalgsmedlemmene har gjerne ekstra interesse i, og kunnskap om et politisk fagområde, men frykt ikke – du må ikke være ekspert på området før du blir med i utvalget. Det kan også fungere som den perfekte måten for deg til å lære om og jobbe med noe nytt!

Om du vil lese mer kan du laste ned denne: Håndbok for NUs utvalg

Jordbruksutvalget

Utvalget jobber med norsk jordbrukspolitikk.
Kontakt: jordbu(a)nu.no

Disse sitter i jordbruksutvalget:

Frida Woie Alstadheim – Leder
Astrid Braut-Solheim
Lars Hansen
Levi Kasamba Katambayi
Victoria Opsahl Onsrud
Frøya Sofie Oftebro Håland

Ida Martine Handegaard Bryde følger opp jordbruksutvalget fra sentralstyret

Ansatt sekretær:
Magnus Flåten Nickelsen (Grønt Spatak-koordinator)
E-post: spatak@nu.no
Mobil: 944 81 716

Naturvernutvalget

Utvalget jobber med vern av skog, vassdrag og bier.

Disse sitter i naturvernutvalget:

Knut Isdal
Tora Molvik Fougner
Yrja Skjærum
Jannicke Totland
Mari Qviller
Kristian Mateo Norheim
Eira Sjølyst-Kverneland
Aurora Aasen Borthen

Aksel Bødtker følger opp naturvernutvalget fra sentralstyret.

Internasjonalt utvalg

Kontakt: internasjonaltu(a)nu.no

Disse sitter i internasjonalt utvalg:

Mari Vold Hansen – Leder
Madicken Bildsten
Stine Stubberud
William Emil Mellvang Tomren-Berg
Sofie Ryan-Øye
Ragnhild Kirkhus
Penelope Lea
Ragnhild Tynæs Haarstad
Elise Kjørholt Lie
Victoria J. O. Galåen

Kaja Marie Nyland og Simon Balsnes følger opp utvalget fra sentralstyret.

Togutvalget

Utvalget jobber med langsiktig overgang av transport fra vei til bane.
Kontakt: togu@nu.no

Disse sitter i togutvalget:

Jonas Fløde
Ragnar Falch Fossheim
Mathilde Løkkevik
Ingvild Rønning Buvik

Nils Nerhus Rørstad følger opp utvalget fra sentralstyret.

Russlandsutvalget

Utvalget arbeider i samarbeid med utvalgets to ansatte med å planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplæring for våre samarbeidsorganisasjoner i Russland. Politisk skal de jobbe for informasjonsspredning om miljøutfordringene i Nordvest-Russland, fornybar energi og atomkraft.
Kontakt: russlandu(a)nu.no.

Disse sitter i Russlandsutvalget:

Vilja Helle Bøyum – Leder
David Nese
Irina Bashmak
Carmen Bjørg Gómez Svanes
Maxim Shipitsyn Smits
Kristine Lind
Ole Mathias Rustad
Lara Olivia Scharrer

Lea Justine Nesheim følger opp utvalget fra sentralstyret.

Ansatte sekretærer: 

E-post: russland@nu.no

Koordinator for Russlandsprosjektet:
Milly Meyer
E-post: millym@nu.no
Mobil: 97 02 75 71

Energimedarbeider for Russlandsprosjektet:
Bror Eskil Heiret
E-post: brorh@nu.no
Mobil:  90 03 70 91