Personvern

Personvernerklæring for Natur og Ungdom
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, givere og andre vi jobber med og for.
Sist oppdatert: 14.01.2020

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Natur og Ungdom ved daglig leder Sandra Butoyi. Oppgaver som krever innsyn i personopplysninger kan delegeres til andre i organisasjonen. Alle som håndterer personopplysninger signerer en taushetserklæring om trygg håndtering av personopplysninger som også har gyldighet etter endt ansettelse eller verv i organisasjonen.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til:
Adresse: Postboks 4783 Sofienberg, 0506 OSLO
E-post: medlem@nu.no
Telefon: 23 32 74 19
Organisasjonsnummer: NO 970 261 451 MVA

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale om medlemskap med deg og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet og Natur og Ungdoms arbeid.

Dersom du er under 13 år, trenger vi samtykke og navn, adresse og fødselsdato til foresatte. Dette er i henhold til personvernforordningen som sier at minstealder for samtykke til oppbevaring av personinformasjon er 13 år. Også barn under 13 år kan tilbaketrekke samtykke.

Ved å melde deg inn samtykker du til at Natur og Ungdom lagrer personopplysningene om deg. Du blir medlem av Natur og Ungdom og i et lokal- og fylkeslag, knyttet til ditt bosted.

Er du over 25 år og melder deg inn som «Studentmedlem» blir du på grunn av vårt samarbeid om studentlag med Naturvernforbundet meldt inn i Naturvernforbundet i stedet. Du vil da motta all kommunikasjon fra Naturvernforbundet, men som medlem i et studentlag vil du også har rettigheter i Natur og Ungdom.

Som medlem mottar du magasinet vårt «PUTSJ», Natur og Ungdoms nyhetsbrev på e-post og periodevis informasjon per brev og e-post om aktiviteter og arbeid fra Natur og Ungdom lokalt og sentralt. Du vil også motta årsmøteinnkalling til lokal- og/eller fylkeslag i henhold til Natur og Ungdoms vedtekter § 3.12. Innkallingen sendes som brev i posten, med mindre du har reservert deg mot papirpost og vi har epost-adresse registrert, da sendes den via e-post. I tillegg vil du få tilsendt en SMS på bursdagen, med mindre du reserverer deg mot dette.  

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet, fylkesblader, e-post, SMS og henvendelser via brev og telefon. Det er ikke mulig å reservere seg mot å motta innkalling til årsmøte.

Kontingentkrav for medlemskap sendes én gang i året, med etterfølgende betalingspåminnelser dersom kontingenten ikke blir betalt. Kontingentkrav sendes per post med mindre medlemmet har opprettet AvtaleGiro. Betalingspåminnelse kan skje over post, e-post og telefon dersom kontingenten ikke blir betalt. Dersom medlemmet har reservert seg mot brev i posten og vi har e-postadresse registrert, sendes den digitalt.  

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette. 3 år etter at ditt medlemskap er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.  

Tillitsvalgte

Natur og Ungdom lagrer verv du har hatt i Natur og Ungdom for historiske formål. Vi lagrer ditt navn, ditt verv, og når du innehadde dette vervet.

Givere

Fra våre faste givere (NU-venner) innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av giveravtale med deg. For de som ønsker skattefradrag for sine gaver samler vi også inn personnummer, som kun benyttes til å rapportere til skattemyndighetene.

Ved å bli fast giver samtykker du til at Natur og Ungdom lagrer personopplysninger om deg.

Som fast giver mottar du magasinet vårt «PUTSJ».

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet, e-post, SMS og henvendelser via brev og telefon.

Du kan når som helst avslutte ditt giverforhold. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette.

3 år etter at ditt giverforhold er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.

Påmelding arrangementer

Natur og Ungdom arrangerer flere seminarer og arrangementer i løpet av et år. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. I tilfelle deltakeren er mindreårig innhentes også samtykke av foreldre for å samle inn nødvendige sensitive personopplysninger.   

Innen 2 måneder etter endt arrangement slettes aller personopplysninger i deltakerlister unntatt navn, postadresse, fødselsår og lokallagstilhøriget. 5 år etter endt arrangement vil alle personopplysninger i forhold til arrangementet slettes.

Bilder

På våre arrangement tar vi bilder som kan bli brukt på sosiale medier, nettsiden, presse og senere arrangement. Ved påmelding vil du bli spurt om samtykke. Hvis ikke du ønsker å gi samtykke, vil det ikke tas bilder av deg. Du kan når som helst tilbaketrekke samtykket, og be om å få bildene slettet.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Natur og Ungdom bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Adressevask

Natur og Ungdom «vasker» jevnlig medlemslistene våre for å sikre at vi har korrekt adresse på deg og at våre medlemslister er korrekte når vi søker støtte fra det offentlige eller andre steder.

Dette er en tjeneste vi kjøper av Bisnode AS. Ved siden abonnerer vi på oppdatert adresse fra Posten dersom du har flyttet og posten ikke kommer frem. Informasjon om ditt medlemskap lagres ikke hos Bisnode eller Posten, men ditt navn sjekkes for endringer i adresse og kontaktinformasjon som så rapporteres tilbake.

Samarbeid om register med Naturvernforbundet og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Natur og Ungdom samarbeider om drift av medlemsregister med Naturvernforbundet. Kun ansatte med spesifikk tillatelse i de ulike organisasjonene har tilgang på informasjonen. Dersom du har medlemskap, abonnement eller er fast giver i flere av organisasjonene vil informasjonen du oppgir gjelde for alle. Dette gjelder både samtykke, reservasjoner og adresseendringer. Det betyr at vi delerinformasjon om hvor du bor (adresse) dersom du er medlem i både Natur og Ungdom og de andre organisasjonene.

Fødselsnummer/personnummer

Natur og Ungdom lagrer personnummer kun for innrapportering til skattemyndighetene for eventuelle gavebeløp du har gitt. Personnummer oppbevares i 3 år etter siste gave med mindre du ber om at personnummer skal slettes.

Rettigheter og klageadgan

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Personvernerklæring for Natur og Ungdoms nettsider:

Skjemaer

Vi har ulike webskjemaer på forskjellige deler av nettsidene våre for deg som ønsker å gi økonomisk støtte, bli medlem i Natur og Ungdom eller f.eks. endre adresse på medlemskap. Informasjon om deg som medlem og giver lagres i Natur og Ungdom sitt medlemsregister.

Facebook

Vi bruker innmeldingsskjemaet på Facebook. Innmeldingsskjema er tydelig merket med at det er en innmelding, og lenker til personvernerklæringen. Innmeldingsskjemaet henter mobilnummer, epostadresse, full adresse og fullt navn som er registrert på facebook-kontoen som brukes på innmeldingen. Personer som melder seg inn via får deretter vanlig medlemsoppfølging. Vi tar i bruk Facebook Side Verktøyet Innsikt for å samle inn data på hvordan Natur og Ungdom sin Facebook side fungerer. Det samles inn informasjon om demografi, følgertall, og generell statistikk på hvordan de ulike postene våres gjør det. Denne informasjonen kan ikke knyttes opp mot enkeltpersoner.