Natur og Ungdom er ikke fornøyd: Budsjettavtalen mangler klimatiltak

22.11.2018 av Natur og Ungdom

20. november annonserte Regjeringen og Krf enighet om statsbudsjettet for 2019. Natur og Ungdom er skuffet over at budsjettavtalen ikke satser nok på miljø og klima, selv etter FNs klimapanels siste rapport som viser at det haster mer enn noensinne å kutte klimagassutslippene.

Samme dag som statsbudsjettet kom i oktober, lanserte også FNs klimapanel sin siste rapport. Den viser at dersom verden skal begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grad, må utslippene i verden kuttes med minst 45 % innen 2030 og være netto null innen 2050. I statsbudsjettet viser framskrivninger at regjeringens politikk bare vil kutte 12 % av de norske utslippene innen 2030, altså langt under FNs anbefaling. I budsjettavtalen det nå er enighet om er det ikke regnet ut at utslippene vil bli kuttet noe særlig mer.

 – FNs klimapanels siste rapport burde ha vært en øyeåpner for alle med det minste fnugg av omtanke for dagens unge, verdens fattige, og vår felles natur. Men regjeringen og Krf kniper øynene igjen, sier Eiterjord.

Klimatiltak bare smårusk
Påplussingene på miljøtiltak i budsjettavtalen er til sammen på ca. 200 millioner, fordelt på små økte tilskudd til økologisk grunnkart, klimatilpasning, enova, marin forsøpling og energibistand. Til tross for alle de små miljøtilskuddene, gis det for eksempel fortsatt nærmere 100 millioner til oljeleting i Barentshavet. Regjeringens forslag til kutt i bevilgningene til skogvern og truet natur videreføres også. Det er enighet om å vurdere virkemidler for å få ut palmeolje av biodrivstoff, men det skal skje først i 2020.

Natur og Ungdom mener dette ikke kan kalles et grønt budsjett før det gis mindre penger til olje og gass, og mer penger til grønn omstilling.

 – Miljøsatsinga i denne budsjettavtala er bare smårusk. Når vi har stø kurs mot klimakrise holder det ikke å flytte småsummer, hele kursen må legges om, sier Eiterjord

Flertall på Stortinget for bedre miljøpolitikk

Arbeiderpartiet har i sitt alternative statsbudsjett lagt opp til en forholdsvis stor satsing på kutt i klimagassutslipp, i tillegg til å også legge fram et eget klimabudsjett som viser hvordan utslippene i ikke-kvotepliktig sektor skal kuttes med 40 % fram mot 2030. Dette bør være en stor tankevekker for Krf og Venstre mener Eiterjord

 – APs alternative statsbudsjett viser at det er stor vilje på Stortinget til å kutte utslipp og starte omstillingen av Norge. Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen og Krf ikke matcher dette, og i grunn bør denne budsjettavtalen forkastes. Det er flertall på Stortinget for en mye bedre miljøpolitikk enn dette, sier Eiterjord