Foto: Tomas Moss, www.icu.no

Høyres partiprogram: En øvelse i ansvarsfraskrivelse

07.09.2020 av Simon Balsnes

Mandag 7. september kom Høyre med forslag til partiprogram for stortingsvalget i 2021.Natur og Ungdom mener at dette programforslaget vil gjøre at Norge forblir et foregangsland innen ansvarsfraskrivelse. Selv om forslaget inneholder god politikk på for eksempel utbygging av fornybar energi og grønn skipsfart, ligger det også mye utdatert miljøpolitikk i punktene Høyre nå foreslår. 

Med dette programmet forblir Norge et foregangsland innen ansvarsfraskrivelse. Det blir kunstig å ha et mål om å kutte utslipp så lenge vi fortsetter å eksportere klimagasser ved å opprettholde oljevirksomheten vår. Det er flott at Høyre har valgt å ha utslippskutt som et hovedfokus, men det fremstår som et spill for galleriet. Vi får ikke dette målet helt til å stemme med en uendret oljepolitikk og lovnader om asfaltlukt i hele landet, sier sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Det finnes noen lyspunkt

Natur og Ungdom vil trekke frem noen lyspunkter. Høyre satser på flytende vindkraft, som i mindre grad enn landbasert vindkraft utgjør en trussel for natur og biomangfold. I tillegg går partiet inn for en CO2-merkeordning av alle varer, for å sikre at forbrukere kan ta smarte klimavalg.

Innholdsløs satsning på klima

Selv om Høyre har gjort utslippskutt til en av hovedsatsningene i partiprogrammet, men det er lite tegn til forståelse av hvilke tiltak som monner. Dette illustreres særlig ved politikken på olje- og gruveindustrien.

Konsekvensutredningen av Lofoten, Vesterålen og Senja

Høyre ønsker å konsekvensutrede oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi lurer på om dette kanskje er et punkt som høyre glemte å fjerne fra partiprogram fra tidlig 2000-tallet? Uansett virker det som noen har sovet i timen – eller kanskje hele det siste tiåret. Vi har all kunnskapen vi trenger for å si at oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja er en utrolig dårlig ide. Høyre burde være flaue over å komme trekkende med denne typen gammeldags og klimafiendtlig politikk, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Oljepolitikk

Forøvrig holder de stø kurs i oljepolitikken, og planlegger å forurense langt inn i fremtiden. Høyre har fine mål om elektrifisering og utslippsreduksjon på norsk sokkel, men glemmer at den klart største delen av CO2-utslipp fra olje ikke er knyttet til utvinning men til forbrenningen av den. Disse utslippene velger Høyre å fraskrive seg ansvaret på, selv om det er vår eksportvare, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Flytransport

Høyre satser på elektriske fly for å gjøre lufttransport mer klimavennlig. Det er synd at Høyre, i steden for å dreie transporten vekk fra fly og over på mer klimavennlige løsninger som tog, velger å sette sin lit til en teknologi som for øyeblikket kun er et luftslott. Vi skal kutte utslipp her og nå, da kan vi ikke satse på løsninger som foreløpig ligger langt bak horisonten, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Forventer store endringer før valget

Heldigvis har Høyre fortsatt tid til å forvandle dette programmet til en handlingsplan for hvordan Norge faktisk kan bli et internasjonalt miljøfyrtårn. Da trenger vi en ekte plan for omstilling som er i tråd med Parisavtalen, og som ivaretar naturmangfoldet. Fram mot Høyres landsmøte skal vi jobbe beinhardt for en bedre klimapolitikk som norsk ungdom faktisk kan stille seg bak, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.