Russlandsprosjektet

Det finnes mange miljøproblemer i Nordvest-Russland.
Natur og Ungdom samarbeider med miljøorganisasjoner i Murmansk og Arkhangelsk. På tross av at russiske myndigheter stadig gjør innstramminger i organisasjonsfriheten, står partnerne på for gjenvinning, skogvern og fornybar energi.

Daglig jobber Russlandsprosjektet med:

– Samarbeid med våre samarbeidsorganisasjoner i Russland
– Russisk miljøpolitikk og atomkraft
– Organisering av sommerleirer i Russland
– Studieturer
– Kampanjer

Er du interessert i å lære mer om Russland, Russlandsprosjektet eller en spesifikk miljøsak i Russland? Bestill en skolering fra oss!

Bestill skolering fra Russlandsprosjektet!

Les mer om hvilke politiske saker vi jobber med her:

https://gammel.nu.no/saker/2019/09/atomkraft-i-norge/?preview=true
https://gammel.nu.no/saker/2019/09/atomkraft-i-russland/
https://gammel.nu.no/saker/2019/09/soppelfyllingen-pa-shies/
https://gammel.nu.no/saker/2019/09/sistestoppmajak/
https://gammel.nu.no/saker/2019/12/finnes-det-klimastreiker-i-russland/