Russlandsprosjektet

Det finnes mange miljøproblemer i Nordvest-Russland.
Natur og Ungdom samarbeider med Priroda i Molodezh (PiM) i Murmansk og 42 i Arkhangelsk. På tross av at russiske myndigheter stadig gjør innstramminger i organisasjonsfriheten, står PiM og 42 på for gjenvinning, skogvern og fornybar energi.

Daglig jobber Russlandsprosjektet med:

– Samarbeid med våre samarbeidsorganisasjoner i Russland
– Russisk miljøpolitikk og atomkraft
– Organisering av sommerleirer i Russland
– Studieturer
– Kampanjer

Er du interessert i å lære mer om Russland, Russlandsprosjektet eller en spesifikk miljøsak i Russland? Bestill en skolering fra oss!

Bestill skolering fra Russlandsprosjektet!

Les mer om hvilke politiske saker vi jobber med her: