Natur og Ungdom krever at miljøproblemene i oppdrettsnæringa blir løst før vi kan tillate vekst. Foto: Marta Valentinsen / Natur og Ungdom

– Ingen vekst før miljøproblemene er løst

15.06.2015 av Sandra Butoyi

Stortinget skal i dag vedta havbruksmeldinga, som legger føringer for framtiden til oppdrettsnæringen. Natur og Ungdom møtte alle stortingspartiene bortsett fra FrP og Høyre utenfor Stortinget i dag.

Politikerne fikk også en oppskrift på glad laks,og hva som må til for bærekraftig utvikling.

– Man kan ikke tillate vekst før problemene er løst, sier Ida Lovise Skylstad, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

– Stortinget er samstemte om å legge hensynet til natur og miljø til grunn for videre vekst i oppdrettsnæringa, da må de også vedta tiltak som monner. Dagens situasjon i oppdrettsnæringen er uholdbar. Skal man få bukt med lakselus og rømming kan man ikke tillate vekst, slår Skylstad fast.

Meldingen legger opp til at man skal dele inn kysten i soner. Disse sonene overvåkes med indikatorer som sier hvorvidt man kan tillate vekst, eller om man skal redusere mengden laks i anleggene. Fram til regimet er på plass, legger Stortinget opp til at forvaltningen som fortsette som i dag.

– Flere miljøindikatorer må på plass før en eventuell vekst i oppdrettsnæringen. Det holder ikke med kun én indikator for lakselus. I tillegg må disse være strenge nok til at de reellt hjelper miljøet, avrunder Skylstad.

Natur og Ungdom møtte Line Henriette Hjemdal (KrF), Pål Farstad (V), Geir Pollestad (Sp) og Ingrid Heggø (Ap) fra næringskomiteen. Rasmuss Hansson (MDG) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fikk også en oppskrift på glad laks, og har i dag fremmet alternative forslag til havbruksmeldinga.