Finnmark NU aksjonerer mot uansvarlig oppdrett i Altafjorden. (Foto: Anna Olerud/Natur og Ungdom)
Finnmark NU aksjonerer mot uansvarlig oppdrett i Altafjorden. (Foto: Anna Olerud/Natur og Ungdom)

– Altapolitikerne svikter Norges beste lakseelv

12.07.2016 av Sandra Butoyi

Politikere vil tillate mer fiskeoppdrett i den nasjonale laksefjorden i Alta. Finnmark Natur og Ungdom frykter for villaksen i Altaelva.

Formannskapet i Alta har nylig gått inn for flytte grensa for den nasjonale laksefjorden for å gi plass til et nytt lakseslakteri på Langnes. Langnes ligger nært munningen av Altaelva, der ville laksesmolt svømmer forbi. Syk laks skal oppbevares i merdene på slakteriet. Det er også ingen grense for lakselus på slaktefisk. Det er med andre ord fare for å spre sykdom til frisk villaks.

Finnmark Natur og Ungdom frykter nå for villaksen i Altaelva:

– Altapolitikerne svikter Norges beste lakseelv. Politikerne vil lempe på vernet som nasjonalt laksevassdrag for å ha mer oppdrett. Det vil true villaksen, som allerede er under stort press. Det er uakseptabelt. Vi er klar til kamp for Altaelva! sier Kamilla Elene Samuelsen, leder i Finnmark Natur og Ungdom.

Altafjorden er en nasjonal laksefjord, og Altaelva et nasjonalt laksevassdrag. Ifølge kvalitetsnormen for villaks er Altaelva en av de beste lakseelvene i Norge, og bestanden regnes som «stor». Men den genetiske integriteten regnes som «dårlig». Fangsten de siste to årene er mye lavere enn gjennomsnittet for de ti årene før. Situasjonen med lakselus Finnmark er også forverret den siste tida

Finnmark Natur og Ungdom vil nå jobbe for å hindre at grensa for den nasjonale laksefjorden blir flytta ved å møte politikere, være i media og spre informasjon, blant annet ved å henge opp banner og være aktive på sosiale medier.

Relevante nyheter